Onvoldoende inzicht in kwaliteit van zorg in wijkverpleging

Mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieders. Ze kunnen daarom niet goed kiezen welke zorgaanbieder bij hun zorgvraag past. En dat moet veranderen, vindt KBO-PCOB.

Dat schreven KBO-PCOB, Pati√ęntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Die praatte op 14 november over wijkverpleging.

De drie organisaties hebben de Tweede Kamer opgeroepen om ervoor te zorgen dat er meer inzicht komt in de kwaliteit en het zorgaanbod op het gebied van wijkverpleging en palliatieve zorg. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Kwaliteitskader Wijkverpleging, maar het komt nu aan op de naleving en uitwerking van die afspraken.

> Lees de brief aan de Tweede Kamer