Ontkoppeling nog niet van tafel, maar KBO-PCOB blijft strijdvaardig

Het kabinet gaat in maart bekijken hoe de daling van de koopkracht van enkele groepen, met name AOW’ers, gerepareerd kan worden. Dat is de uitkomst van het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. KBO-PCOB is teleurgesteld dat premier Rutte het plan voor de ontkoppeling van de AOW voorlopig niet wil intrekken, maar het laatste woord over de AOW en de koopkracht is nog niet gesproken.

‘Voor AOW’ers kan er kennelijk niets af’

Voorafgaand aan het debat stuurde KBO-PCOB, met een brede coalitie van andere senioren- en maatschappelijke organisaties, een brandbrief aan de Tweede Kamer over de dreigende ontkoppeling van de AOW en de geplande verhoging van het minimumloon vanaf 2024. In het debat stuitte de ontkoppeling op grote en principiële weerstand vanuit de oppositie. De aap kwam deze week echter uit de mouw toen bleek dat het 2,4 miljard euro (in latere jaren oplopend tot 2,9 miljard) zou kosten om de AOW toch te koppelen. KBO-PCOB woordvoerder Gusta Willems: “Waar in het coalitieakkoord met tientallen miljarden wordt gesmeten, kan er wat het kabinet betreft kennelijk niets af om AOW’ers mee te laten delen door de koppeling op een fatsoenlijke manier in ere te houden”.

Kabinet moet zijn huiswerk overdoen

In het debat bleek dat de coalitiepartijen zijn geschrokken van de laatste koopkrachtcijfers. Deze laten zien dat de meeste gepensioneerden er de komende kabinetsperiode op achteruit gaan. Op verzoek van de coalitie gaat het kabinet daarom in maart bekijken hoe de koopkrachtachteruitgang van AOW’er gerepareerd kan worden. Aangezien de ontkoppeling pas effecten heeft vanaf 2024, kan verwacht worden dat het kabinet hiervoor in maart ook naar andere opties dan de koppeling zal kijken.

Wordt vervolgd!

KBO-PCOB is ontevreden dat de ontkoppeling niet van de baan is. Hoewel premier Rutte niet uitsluit dat het kabinet op een later moment alsnog afziet van de ontkoppeling, had het van meer nieuw elan getuigd als het kabinet de 3½ miljoen AOW’ers niet had laten bungelen maar vandaag meteen gerust had gesteld. Toch geeft KBO-PCOB niet op.
Willems: “Het kabinet schuift de discussie door naar het voorjaar, en daarbij is de strijd wat ons betreft nog niet gestreden!”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!