Onenigheid over pensioenen duurt voort, minister ziet nog onderhandelingsruimte

In een stevig debat sprak de Tweede Kamer woensdag 6 februari opnieuw over de pensioenen. Hoewel de agenda van het overleg veel uitgebreider was, ging het debat vooral over de weinig positief ontvangen brief die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op 1 februari naar de Kamer stuurde. KBO-PCOB volgde ook dit pensioendebat op de voet en vindt het de hoogste tijd voor actie.

In zijn brief komt Koolmees met tien punten waarop hij het pensioenstelsel wil aanpassen. KBO-PCOB zette daar direct na ontvangst van de brief al grote vraagtekens bij en bij vakbonden FNV, CNV en VCP schoot de brief volkomen in het verkeerde keelgat.

Kritiek van oppositie en regeringspartijen

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren eveneens zeer kritisch. Ook regeringspartijen ChristenUnie en CDA vroegen zich af of de minister met deze brief het nog steeds door hem gewenste pensioenakkoord wel dichterbij bracht. Zo sprak GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders over een ‘provocerende brief’ en maakten PvdA en SP zich boos over het uitblijven van een oplossing voor mensen met een zwaar beroep die de stijgende AOW-leeftijd niet kunnen bijbenen. 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen sprak van ‘chantage’ richting de bonden, omdat de minister kortingen op de pensioenen in 2020 en 2021 alleen wil voorkomen als er een pensioenakkoord komt. Vanuit meerdere fracties was er kritiek op de koers van de minister om buiten de sociale partners om het pensioenstelsel aan te passen. KBO-PCOB waarschuwde daar ook al voor: pensioen is immers van ons samen, en beslist niet van het kabinet alleen.

Opnieuw aan tafel?

Net als in de uitzending van het televisieprogramma Buitenhof van zondag 3 februari gaf Koolmees aan dat hij de reacties op de brief overtrokken vond. Hij wilde bovenal ‘zijn huiswerk doen’ en de voorbereidingen op een akkoord – waarop hij nog altijd hoopt – in gang zetten. Daarin werd hij gesteund door met name VVD en D66, die alle betrokken partijen overigens herhaaldelijk opriepen opnieuw aan tafel te gaan. De minister gaf daarbij aan dat er wat hem betreft ook onderhandelingsruimte is. Waar precies wilde hij niet zeggen. KBO-PCOB gaf eerder al aan dat de minister met een concrete handreiking richting de bonden moet komen om het overleg vlot te trekken.

Korting niet voorkomen

Eén van de belangrijkste vragen tijdens het debat werd gesteld door Kamerlid Smeulders (GroenLinks), die de minister vroeg of hij bereid was iets te doen om kortingen op de pensioen in 2020 en 2021 te voorkomen. De minister herhaalde daarbij dat hij dat niet van plan is en vast wil houden aan de nu geldende rekenregels. Dat betekent dat er volgend jaar mogelijk gekort zou moeten worden om kortingen in de verdere toekomst te voorkomen. Onbegrijpelijk, onnodig en onacceptabel, vindt KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa: “Gepensioneerden en werkenden zien de waarde van hun pensioen al jarenlang achteruit hollen. De minister moet daar écht iets aan doen. Een pensioenakkoord kan daarbij helpen, maar ook zonder een akkoord heeft de minister ruimte om in te grijpen. En daar is het de hoogste tijd voor!”

Na vijf uur debatteren waren de partijen er overigens nog niet uit. Het debat wordt daarom binnenkort voortgezet.