Onderzoek naar contant geld zinloos?

Vergoeding opnemen contant geld

De Rabobank heeft aangekondigd een vergoeding te vragen voor het opnemen van contant geld. Daarmee houdt de Rabobank zich niet aan de afspraken die zij in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) maakt. In het MOB zitten o.a. de DNB (De Nederlandsche Bank) en consumenten- en seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB. Het MOB heeft opdracht gegeven tot onderzoek door een extern adviesbureau (McKinsey) naar een maatschappelijk efficiënte, robuuste en veilige infrastructuur voor chartaal geld (munten en papiergeld) op middellange termijn. Het onderzoek gaat uit van een structureel lager gebruik van contant geld en veronderstelt dat de behoefte aan contant geld wel blijft bestaan, omdat cash geld een wettig betaalmiddel is en diverse maatschappelijke functies vervult. Tijdens dit onderzoek naar contant geld worden de aanbieders en gebruikers van de chartale infrastructuur, zowel afzonderlijk als via een zogenoemde begeleidingsgroep, geraadpleegd. Het onderzoek moet op 1 juli 2021 afgerond zijn. Tijdens het onderzoek de regels aanpassen en veranderingen aankondigen, zoals de Rabobank nu doet, beïnvloedt de uitkomst ervan. Wij vragen DNB en het MOB om de bank daarop aan te spreken. https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/tarieven-en-voorwaarden/wijzigingen/

 

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!