Onderzoek KBO-PCOB: veel senioren financieel kwetsbaar

De economie juicht, maar de koopkracht van veel senioren is minder rooskleurig. Veel ouderen zijn financieel kwetsbaar. Zo heeft meer dan 3 van de 10 senioren geen eigen vermogen of spaargeld. Zij komen sneller in de problemen bij een tegenvaller. De financieel kwetsbare senior is vaak alleenstaand en vaak vrouw. Ook zijn er opvallend veel ‘jonge’ senioren met financiële problemen. KBO-PCOB wil hiervoor aandacht op Prinsjesdag.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, doet een dringend beroep op de politiek : “Ik ben opnieuw geschrokken van de verhalen van deze senioren, van de realiteit achter de koopkrachtplaatjes. Veel ouderen hebben geen buffer om hoge zorgkosten of tegenvallers op te vangen. Hiervoor moet meer aandacht komen.”

Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een stijging van de maandelijkse zorgpremie met 10 euro per maand moeilijkheden geeft bij 23% van de respondenten. 16% van de senioren heeft het afgelopen jaar omwille van de kosten moeten afzien van zorg. Het vaakst wordt dan gekozen om niet naar de tandarts te gaan (69%), gevolgd door de fysiotherapeut en de apotheek. 52% geeft aan in de knel te komen wanneer het eigen risico stijgt naar 500 euro. 24% van de senioren komt in de problemen komt als ze binnen twee weken een onverwachte belastingaanslag van 400 euro moeten betalen.

KBO-PCOB doet sinds 2014 jaarlijks onderzoek naar de koopkracht van senioren. “In de eerste drie onderzoeken zagen we een dalende trend van de koopkracht van de Nederlandse senior. Deze trend werd doorbroken in 2017; senioren gingen iets minder bezuinigen, stonden minder vaak rood en lagen minder vaak wakker van hun financiële situatie. Nu in 2018 lijkt het tij zich wederom te keren en komen financiële zorgen weer aan het licht. Manon Vanderkaa: “Zeker nu het economisch optimisme overheerst, is dit onacceptabel. Kijk verder dan alle koopkrachtplaatsjes met gemiddelden. Onze onderzoeksuitkomsten rechtvaardigen dat er op Prinsjesdag compensatie komt voor financieel kwetsbare senioren.”

Vijftigers en zestigers

Jonge senioren verdienen speciale aandacht. De groep respondenten tussen de 55-66 jaar heeft minder eigen vermogen opgebouwd en hun reguliere inkomen is minder. Ook geven velen aan dat ze financiële tegenvallers slecht kunnen opvangen. Manon Vanderkaa: “Een groep jonge senioren dreigt nog voor hun pensioenjaren in financieel slecht weer te belanden. En dat terwijl zorgkosten met de leeftijd mee stijgen. KBO-PCOB wil dat de politiek hier meer aandacht voor heeft!”


In totaal deden 1.200 Nederlandse senioren mee aan dit onderzoek. Dataverzameling vond plaats via het ledenblad van KBO-PCOB, via de KBO-PCOB website, het online KBO-PCOB panel en de KBO-PCOB Servicetelefoon. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 74 jaar. 56% is vrouw, 44% man. Van de groep heeft 39% heeft geen relatie en woont alleen. 48% heeft een laag opleidingsniveau, 35% een middenniveau en 17% een hoog opleidingsniveau. Tot slot heeft 59% een geloofs- of levensovertuiging. De onderzoeksuitkomsten zijn te vinden via deze link.