Onderzoek: Hoe ervaart u deze coronatijd?

1,5 meter sticker corona

Het coronavirus bepaalt voor een deel ons leven en onze daginvulling. Langzaam aan worden de maatregelen wat versoepeld maar nog steeds is er sprake van social distance en beperkingen. Mensen werken thuis of worden geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. De scholen gaan weer open maar er is ook nog veel thuisonderwijs. Maar hoe brengen 60-plussers de coronacrisis door? Welke impact heeft deze crisis op uw leven? Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht en HOGENT willen dit graag te weten komen.

KBO-PCOB steunt dit onderzoek en vraagt u of u bereid bent om deel te nemen. Vriendelijk verzoek om de vragenlijst voor 1 juni as. in te vullen. Het onderzoek is volledig anoniem en alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Indien u wilt deelnemen klik dan op de onderstaande link en volg de instructies.

Deelnemen