Nog steeds onduidelijk: hoe regel ik mijn zorg?

Waar en hoe regel je zorg en ondersteuning? Dat is helaas voor veel ouderen – twee jaar na de decentralisaties – nog steeds onduidelijk. Ondanks dat ze goed weten wat ze nodig hebben. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor van programma Zorg Verandert, waaraan KBO-PCOB meewerkte. Het sluit aan bij de uitkomsten van eigen KBO-PCOB-onderzoek naar gemeentelijke vergoedingen. Daaruit blijkt dat informatie van gemeenten vaak moeilijk toegankelijk en slecht te begrijpen is.

Aan de monitor namen ruim 900 mensen deel, onder wie leden van KBO-PCOB. Deelnemers waren mensen die zelf een beperking of aandoening hebben, ouders of verzorgers van kinderen met een beperking en mantelzorgers. Uit de monitor blijkt dat mantelzorgers van volwassenen met een zorgvraag inmiddels het beste de weg weten te vinden in de veranderende zorg. Ook kwam naar voren dat 65-plussers beter op de hoogte zijn van veranderingen in de eigen situatie dan mensen onder de 50 jaar.

Actie ondernemen moeilijk
Helaas blijft weten waar je moet zijn voor veel mensen moeilijk. En dat is niet zo vreemd. KBO-PCOB nam dit jaar voor de tweede keer een steekproef onder 40 Nederlandse gemeenten naar Wmo-voorzieningen en inkomensondersteuning voor zorgbehoevenden via onder meer de individuele bijzondere bijstand. We baseerden ons daarbij op de websites van de gemeenten. Wat bleek? Informatie is vaak lastig te vinden en te doorgronden. Daar komt bij dat veel mensen terughoudend zijn om zelf actie te ondernemen. Mantelzorgers maken hierin de grootste sprongen. Zij hebben in vergelijking met mensen die zelf een beperking hebben, meer kennis over zorgwetgeving en ze ondernemen ook meer actie.

Bijeenkomst bezoeken helpt
Uit de monitor blijkt dat het aantal mensen dat zelf actie gaat ondernemen in het regelen van zorg verdubbelt na het bezoeken van een informatiebijeenkomst. Na een bijeenkomst weten mensen beter wat ze moeten doen, waar ze kunnen aankloppen, wat de financiële gevolgen zijn en wat hun netwerk voor hen kan betekenen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Mij & Zorg-dialooggesprekken die KBO-PCOB samen met Zorg Verandert organiseert. In 2015 en 2016 bereikte we hiermee ruim 1.700 ouderen. Zij dachten samen na over wat de veranderingen in de zorg in hun leven betekenen, deelden ervaringen en wisselden tips uit. Zo ontdekken mensen wat ze zelf nodig hebben en kunnen doen.

> Meer weten over het organiseren van een dialooggesprek Mij & Zorg bij u in de buurt?

> Lees hier het hele rapport en alle uitkomsten van de Monitor Zorg Verandert