Nieuwe subsidie voor training, cursus of opleiding

Wilt u een training, cursus of opleiding volgen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren? Dan is het goed om te weten dat er iets veranderd is in de vergoeding. De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven is afgeschaft. In plaats daarvan is er nu het zogenoemde STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar. Het voordeel? U hoeft het niet meer zelf voor te schieten. Het nadeel? Het geldt niet voor gepensioneerden.

Tot 2022 was het mogelijk maximaal € 15.000 per jaar aan scholingskosten in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Er was een drempel van € 250. Vooral mensen met lage inkomens of weinig beschikbaar budget ondervonden nadeel van deze wijze van vergoeden van scholingskosten. Met de nieuwe subsidieregeling is dit voor meer mensen bereikbaar.

Het STAP-budget

De subsidie heet STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werknemers, ondernemers en werkzoekenden kunnen vanaf dit jaar een STAP-budget van maximaal € 1.000 per persoon per jaar aanvragen voor scholing. Het maximum is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek, maar er geldt geen drempelbedrag meer. Een ander groot voordeel is dat u de opleidingskosten niet meer hoeft voor te schieten en dat deze volledig worden vergoed. De subsidie is bestemd voor het volgen van een training, cursus of opleiding om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren.

Voorwaarden

U maakt een selectie uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod. Niet alle kosten voor een opleiding komen in aanmerking. Het moet gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of kosten van door de opleider verplicht gestelde middelen. U moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend. Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat u de subsidie aanvraagt. Heeft u een opleiding uitgekozen, dan controleert het UWV of u de scholingsactiviteit waarvoor u subsidie krijgt ook echt volgt. Deelname aan de opleiding is namelijk een van de voorwaarden voor de subsidie.

Zo gaat de aanvraag

De komende jaren is voor deze subsidieregeling ruim € 200 miljoen per jaar beschikbaar. Als deze pot in de loop van het jaar op is, sluit de mogelijkheid om dat jaar een subsidieaanvraag in te dienen. Ben er dus op tijd bij. Een subsidieaanvraag voor een opleiding vraagt u zelf aan bij het UWV via het STAP-portaal. Heeft u moeite om met internet om te gaan? Dan kunt u terecht bij een van de 35 werkpleinen in de UWV-kantoren, een UWV-medewerker helpt u daar met de subsidieaanvraag.

Meer weten?

Dan kunt u bellen met de Juristen- en Pensioentelefoon: 030-340 06 55 (wo, do, 13-15.00 uur) of lees het uitgebreidere artikel dat in het Magazine van KBO-PCOB stond.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!