Nieuwe maatregel leidt tot minder huurtoeslag

Het schrappen van de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ bij de huurtoeslag pakt negatief uit. KBO-PCOB pleit daarom voor het terugdraaien van deze voorgenomen maatregel. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De maatregel raakt juist degenen die het ‘t hardst nodig hebben. We willen dat de regering onze vragen beantwoordt en mensen met lage inkomens beter beschermt.”

Wat is er aan de hand? Wie een laag inkomen heeft, ontvangt in Nederland huurtoeslag om de huur te kunnen betalen. Daarbij betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage in de huurtoeslag stijgt elk jaar een beetje. Ófwel met de bijstandsontwikkeling, ófwel met de huurprijsontwikkeling. Dit wordt de KAN-bepaling genoemd. De overheid kiest tot nu toe altijd voor de laagste van deze prijsontwikkelingen, wat ervoor zorgt dat huurders altijd het ‘voordeligst’ uit zijn.

Dure bezuiniging

De KAN-bepaling dreigt nu te verdwijnen. De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt voortaan alleen gekoppeld aan de verwachte huurprijsontwikkeling. In het eerste jaar gaat het nog om een klein maandelijks bedrag. Maar het is niet uitgesloten dat dit bedrag in de komende jaren oploopt.

Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB is ontevreden over deze bezuinigingsmaatregel. Ten eerste raakt het schrappen juist diegenen die de huurtoeslag het hardst nodig hebben om rond te komen. Ten tweede is het onlogisch dat de koppeling voortaan met de huurprijsstijging wordt gemaakt, en niet met de bijstandsontwikkeling. De bijstandsontwikkeling biedt namelijk wél inzicht in wat veel mensen daadwerkelijk kunnen betalen!”

Vragen onbeantwoord

KBO-PCOB stelde eind 2017 vragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de maatregel. Onderstaande vragen zijn niet, of onvoldoende, door de minister beantwoord:

  1. Wat is het cumulatieve (opgetelde) effect van het schrappen van de KAN-bepaling in de jaren 2021, 2022, 2029 en 2039?
  2. Hoe groot zijn de koopkrachteffecten voor gepensioneerden in deze kabinetsperiode, en in de jaren daarna?
  3. Hoeveel gepensioneerden ondervinden nadeel van de schrapping van de KAN-bepaling?

 

KBO-PCOB houdt de behandeling van deze wetswijziging zorgvuldig in de gaten. Manon Vanderkaa: “Wij willen glashelder krijgen wat de effecten zijn van deze maatregel voor groepen senioren: werkzoekende senioren met een uitkering, senioren met een lager inkomen en gepensioneerde senioren. Laat maar duidelijk worden hoezeer het voor hen negatief zal uitpakken.

Uiteraard blijven we ons verzetten tegen de invoer van deze maatregel.

  • Klik hier voor de reactie van KBO-PCOB op de consultatie KAN-bepaling (dec. 2017)