Nieuw plan van de minister moet eenzaamheid onder ouderen verminderen

KBO-PCOB is blij met het nieuwe plan van minister De Jonge om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Eenzaamheid vormt een forse bedreiging voor de gezondheid van ouderen en steeds meer ouderen lopen risico op vereenzaming. Tegelijkertijd is eenzaamheid een ingewikkeld onderwerp en niet makkelijk op te lossen. Grote maatschappelijke inzet om dit tij te keren is daarom erg belangrijk.

De afdelingen van KBO-POCB en de actieve vrijwilligers vormen een goede manier voor vitale en minder vitale ouderen om anderen te ontmoeten en actief te blijven. Een prachtige manier om onderlinge verbinding en betrokkenheid te creëren, en daarmee ook een manier om bij te dragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Het gevoel dat je erbij hoort, of dat je je bijvoorbeeld voor een ander inzet, zijn goede medicijnen om eenzaamheid tegen te gaan. Onze afdelingen bieden hier veel in aan. Zo zien leden om naar elkaar, door activiteiten, maar ook door elkaar te bezoeken. Onze vrijwilligers kunnen zeker een grote rol spelen in het plan van de minister om eenzaamheid te verminderen.”

Ondanks enthousiasme voor het plan, heeft KBO-POCB ook enkele kritische kanttekeningen. Een initiatief als huisbezoeken vraagt om meer en goede afstemming met ouderen zelf. Ook twijfelt KBO-PCOB over de noodzaak van een nieuw landelijk centrum. Op dit moment zijn al veel landelijke organisaties bezig met het thema eenzaamheid. Vanderkaa: “De minister houdt van nieuwe schoenen, dat is bekend. Maar als je oude schoenen goed zijn waarom zou je ze dan vervangen?”