Nieuw pensioencontract biedt perspectief, oordeel volgt later

Na jaren van overleg over de pensioenen is het vandaag dan toch zover. De stuurgroep die het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord uitwerkt is eruit. Het nieuwe pensioencontract moet, als het aan de stuurgroep ligt, in 2026 ingaan. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dit nieuwe pensioencontract biedt perspectief.”

Projectierendement in plaats van de rekenrente
De stuurgroep heeft vandaag overeenstemming op hoofdlijnen weten te bereiken. In plaats van een pensioenuitkering waarmee mensen aanspraak kunnen maken op een vast bedrag, komt er een verwachte pensioenuitkering. De risicovrije (lage) rekenrente kan daardoor vervallen. In plaats daarvan komt er een projectierendement. In dat projectierendement mag ook verwacht rendement worden meegenomen.

Indexatiekans
In het nieuwe contract verdwijnen grotendeels ook de hoge buffers, het vermogen dat pensioenfondsen verplicht achter de hand moeten houden voor slechtere tijden. Door deze maatregelen stijgt de kans dat pensioenfondsen kunnen indexeren. Tegelijkertijd is de kans dat pensioenen verlaagd moeten worden ook groter.

Analyse en gesprek met leden
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “We zijn voorzichtig positief gestemd over dit nieuwe contract. Het biedt gepensioneerden meer perspectief op indexatie, en dat is na 12 jaar inleveren echt noodzakelijk.” Vanderkaa vindt het echter nog te vroeg voor een definitief oordeel. “De kans op korten wordt ook groter. En er zijn meer vragen. We gaan alles daarom eerst goed bestuderen en er, net als de vakbonden, onze achterban erover raadplegen. Pas daarna, en als alle voors en tegens goed in beeld zijn, oordelen we. We letten daarbij niet alleen op indexatieperspectief, maar ook op een goede uitgangspositie bij de overgang naar een nieuw contract én op de tussenliggende periode tussen nu en dat nieuwe contract. Want korten op weg naar een nieuw stelsel, dat is wat ons betreft echt uit den boze”.

2021
Voor 2021 is de kans op korten in ieder geval kleiner geworden. Net als in het najaar van 2019 heeft minister Koolmees besloten dat pensioenfondsen pas bij een dekkingsgraad van 90 procent hoeven te korten.