Neem deel aan een huiskamergesprekken over laatste levensfase

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert in februari, maart en april huiskamergesprekken over de laatste levensfase. Een belangrijk onderwerp waarbij KBO-PCOB direct betrokken is. Praten over het levenseinde is van groot belang.

Eind deze maand worden de resultaten bekend van het onderzoek dat VWS heeft uitgezet rond Voltooid Leven. Een actueel en belangrijk onderwerp. Het onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de mensen om wie het gaat. Wat zijn hun omstandigheden en beweegredenen? Voor het te voeren beleid is dit inzicht erg belangrijk. KBO-PCOB heeft, samen met andere partijen, meegedacht over de onderzoeksvraag en heeft zitting in de stuurgroep.

Naast het onderzoek wil VWS ook meningen en ervaringen ophalen van mensen in de samenleving. Welke ideeën leven er bijvoorbeeld over de dood? Deze inbreng wordt meegenomen in discussies over het onderwerp in de Tweede Kamer. VWS gaat hiervoor de komende maand het land in en huiskamergesprekken voeren over de laatste levensfase.

Ons opinieartikel over Voltooid Leven:

‘Haastige wetgeving rond voltooid leven is onwenselijk’

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!