Neem deel aan een huiskamergesprekken over laatste levensfase

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert in februari, maart en april huiskamergesprekken over de laatste levensfase. Een belangrijk onderwerp waarbij KBO-PCOB direct betrokken is. Praten over het levenseinde is van groot belang.

Eind deze maand worden de resultaten bekend van het onderzoek dat VWS heeft uitgezet rond Voltooid Leven. Een actueel en belangrijk onderwerp. Het onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de mensen om wie het gaat. Wat zijn hun omstandigheden en beweegredenen? Voor het te voeren beleid is dit inzicht erg belangrijk. KBO-PCOB heeft, samen met andere partijen, meegedacht over de onderzoeksvraag en heeft zitting in de stuurgroep.

Naast het onderzoek wil VWS ook meningen en ervaringen ophalen van mensen in de samenleving. Welke ideeën leven er bijvoorbeeld over de dood?  Deze inbreng wordt meegenomen in discussies over het onderwerp in de Tweede Kamer. VWS gaat hiervoor de komende maand het land in en huiskamergesprekken voeren over de laatste levensfase. Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier.

Ons opinieartikel over Voltooid Leven:

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/haastige-wetgeving-rond-voltooid-leven-is-onwenselijk/