Nationaal Preventieakkoord beoogt gezondheidsverbetering van alle Nederlanders

Met het vrijdag 23 november gesloten Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen, waaronder KBO-PCOB, samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Klik hier voor een globaal overzicht.

Urgentie is hoog

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat met stip op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en zelfs 40 procent van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg.”

Terugdringen problematisch alcoholgebruik

KBO-PCOB is binnen het akkoord vooral betrokken bij het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat tussen de 6,7 en 12,6 procent van de 55-plussers overmatig alcohol drinkt. Naarmate deze groep ouder wordt, neemt ook het alcoholgebruik toe. Uit eigen onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 75 procent van de 55-plussers dagelijks alcohol consumeert. Een groot deel van deze groep is zich echter niet bewust van de nadelige gevolgen.

Directeur Manon Vanderkaa: “Meestal ligt het accent op jongeren als het om preventie gaat. KBO-PCOB is tevreden dat binnen het Preventieakkoord ook de doelgroep ouderen nadrukkelijk in beeld komt. Vandaar ook dat wij ons steentje zullen bijdragen met voorlichting en nog nader te bepalen campagnes.”

Start van een beweging

Uit een eerste analyse van het RIVM blijkt dat de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord een gunstig effect hebben op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, en daarmee op de gezondheid van alle Nederlanders. Tegelijkertijd blijkt ook dat de hoge ambities van het akkoord met dit pakket aan maatregelen niet binnen de planning worden gehaald. Een rookvrije generatie in 2040 ligt mogelijk in het verschiet met de huidige maatregelen en is volgens het RIVM haalbaar als er aanvullende maatregelen komen gericht op jongeren en zwangere vrouwen. Op het terrein van overgewicht en problematisch alcoholgebruik stelt het RIVM dat de hoge ambities vragen om scherpere maatregelen. De betrokken partijen hebben op basis van deze analyse geconcludeerd dat met het Nationaal Preventieakkoord een belangrijke stap op weg naar het gewenste doel wordt gezet. Het is de start van een beweging. Voor verdergaande stappen is draagvlak nodig in de samenleving.

Meer dan 70 betrokken partijen

Binnen het Nationaal Preventieakkoord werken meer dan 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportbonden, onderwijs en het kabinet samen. Waaronder dus KBO-PCOB.

> Het totale akkoord lezen? Volg dan deze link
> Bekijk een videoreactie van directeur Manon Vanderkaa