Na mooie eerste stap abonnementstarief is meer nodig tegen stapeling zorgkosten

Voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeente geldt vanaf 1 januari 2019 een Wmo-abonnementstarief. KBO-PCOB is blij met het maximum aan eigen bijdragen van €17,50 per vier weken; het is een mooie eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Samen met Iederin, Patiëntenfederatie, Per Saldo en LOC vraagt de seniorenorganisatie de Tweede Kamer echter ook om meer maatregelen te treffen tegen de stapeling van zorgkosten.

Gezamenlijk brachten de organisaties in een brief drie punten onder de aandacht van de Kamer. Allereerst pleiten ze ervoor dat begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het abonnementstarief vallen. Ook vinden ze het belangrijk dat de discussie tussen rijk en gemeenten over de financiering van zorg de betrokken mensen niet raakt.

Financiële last

En er is meer nodig voor betaalbaarheid van zorg. Het eigen risico, de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de aanvullende eigen betalingen voor de Wlz en de hogere woon- en leefkosten blijven voor mensen die voor hun zorg zijn aangewezen op de Wlz een zware financiële last. KBO-PCOB roept de Kamer daarom op om ook de hoogte van de eigen bijdragen en eigen betalingen voor de Wlz aan te pakken.

> Lees de brief die KBO-PCOB met collega-organisaties aan de Tweede Kamer stuurde