Moties over AOW aangenomen

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft in meerderheid drie moties aangenomen op onderwerpen waar KBO-PCOB op heeft aangedrongen. De AOW blijft gekoppeld aan het minimumloon, voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders wordt gezocht naar een oplossing, en de onderbenutting van de AIO-regeling wordt aangepakt.

Steeds meer stemmen gaan op om het minimumloon te verhogen. Zeker nu het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat dit niet ongunstig is voor onze economie. Het onderwerp komt in verschillende verkiezingsprogramma’s terug. Partijen verschillen alleen van mening ode 1-op-1 koppeling tussen minimumloon en AOW moet blijven bestaan. Dit zorgt voor onrust onder gepensioneerden, wat KBO-PCOB de Tweede Kamer heeft laten weten. Een motie van Henk van Gerven en Bart van Kent (SP) voor behoud van de 1-op-1 koppeling wist de Kamer unaniem achter zich te krijgen. Een krachtige uitspraakKBO-PCOB ziet erop toe dat ook een nieuw kabinet zich houdt aan deze opdracht van de Kamer. 

AOW-gat 

Het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders na pensionering is een pijnlijk onderwerp, waar in de Tweede Kamer veel en intensief over is gesproken. Samen met collega-organisatie NOOM dringt KBO-PCOB er al lang op aan om hier een oplossing voor te zoeken (ook recent nog). Juridisch is het ingewikkeld, zo liet minister Koolmees weten. De Kamer nam hier geen genoegen mee, en steunde in meerderheid een motie van Steven van Weyenberg (D66) en zeven andere fracties om verder te zoeken naar juridische mogelijkheden. Een motie om direct te compenseren, van 50PLUS, is vooralsnog aangehouden. 

Onderbenutting 

De onderbenutting van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) op de AOW is door KBO-PCOB vaak op de agenda gezet. Zo namen we deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer en maakten we een Actieplan OuderenregelingenWe zijn dan ook blij dat er een motie is aangenomen van Tunahan Kuzu (DENK), en anderen, die erop aandringt dat álle ouderen actief worden gewezen op de AIO-rechtenAlleen de fractie van de PVV stemde tegen. We gaan toezien op een snelle en goede uitvoering van deze belangrijke motie door het kabinet. 

Koopkrachtverbetering 

Op 27 oktober stemde de Tweede Kamer ook over een motie van Corrie van Brenk (50PLUS), waarin ze oproept om de koopkracht van gepensioneerden in coronatijd te verbeteren. Hier staakten de stemmen (68 tegen 68), dus deze motie komt binnenkort nogmaals in stemming.