Mooie resultaten in de Tweede Kamer vorige week

Het was een bijzonder productieve week in de Tweede Kamer. Natuurlijk was er de petitie met de oproep voor meer openbare toiletten afgelopen dinsdag. Maar dat bleek slechts het begin te zijn.

Eerder deze week riep KBO-PCOB op om te komen tot een actieplan Wintersterfte.  Dit signaal werd afgelopen donderdag door diverse Kamerleden in het debat over acute zorg overgenomen . Minister Bruins gaf aan het gesprek met het veld aan te willen gaan.  Hij riep ook zorgverleners in ziekenhuizen op om zich beter te vaccineren tegen griep. Vanuit KBO-PCOB starten we nu met de voorbereidingen om de bredere dialoog op te zetten.

Een ander punt waar we al enige tijd voor pleiten is meer aandacht voor geestelijke zorg.  Dit was één van de fundamenten van het Manifest Waardig Ouder Worden.  Tijdens een debat in de Kamer vroeg Gert-Jan Segers aan minister De Jonge om voor de zomer met een concreet plan te komen over de inzet van  levensbegeleiders/geestelijke verzorging. De Minister gaf aan hier zeker mee aan de slag te willen.  Wij zijn blij met deze toezegging en zullen de discussie blijven volgen!