Mogelijk nieuw Pensioenakkoord

Werkgevers en werknemers staan mogelijk op het punt een akkoord te sluiten rond pensioenen. NOS en De Telegraaf publiceerden daarover op 30 mei. KBO-PCOB reageert op de berichten. Directeur Manon Vanderkaa: “Er zitten goede onderdelen in, maar wij stemmen niet in met een onzekere financiële oudedagsvoorziening.”

KBO-PCOB is positief over onderdelen van dit voorgenomen akkoord. Directeur Manon Vanderkaa: “Veel 55-plussers, zeker in een zwaar beroep, halen nu niet gezond hun pensioenleeftijd. De stijging van de pensioenleeftijd is veel te hard gegaan. Daar heeft KBO-PCOB in overleggen met beleidsmakers, werkgevers en politiek al jaren voor gewaarschuwd. Goed dat daar nu een rem op lijkt te komen. En dat er meer mogelijkheden komen om eerder te stoppen met werken als het niet langer gaat.”

Wel is het zaak dat zo’n prepensioen ook voor praktisch geschoolde werknemers een fatsoenlijke oudedagsvoorziening is. Vanderkaa: “Van de huidige generatie 55-67-jarigen zonder werk teren er veel in op spaargeld, of maken ze schulden. Onwenselijk, zeker ook in de wetenschap dat de zorgkosten na je 70e vaak fors zullen stijgen.”

Zelfstandigen

KBO-PCOB is er voorstander van dat zzp’ers voortaan onder het verplichte pensioen vallen. “Voor jonge zelfstandigen is het ver-van-mijn-bed. Maar zelfstandige 50-plussers zitten helaas vaker zonder werk en kunnen zich nu geen dure pensioenvoorziening permitteren. Daarmee hebben ze een flink pensioengat en na hun werkzame leven dus een blijvend laag inkomen.”

Onzeker inkomen

Het onderdeel uit het voorgenomen akkoord waar KBO-PCOB nog wel moeite mee heeft, is de toekomstige variabele pensioenuitkering. Manon Vanderkaa: “Hoge vaste lasten en een variabel inkomen gaan niet goed samen. Een onzeker pensioen kan ouderen in de problemen brengen, zeker wie een klein aanvullend pensioen heeft en hoge zorgkosten en woonlasten. Over dit onderdeel moeten de sociale partners maar eens heel goed gaan nadenken. Wij als KBO-PCOB gaan hier niet zomaar mee akkoord!”