Mogelijk langer uitstel afschaffen Anw-compensatie door ABP

Als ABP-deelnemers zich niet op tijd kunnen verzekeren ter vervanging van de Anw-compensatie, dan wordt afschaffing van de regeling mogelijk verder uitgesteld. Dit zei minister Ollongren in de Tweede Kamer op 30 januari. Net als KBO-PCOB dringt de politiek aan op meer duidelijkheid en een vangnet.

Op 30 januari vroeg de fractie van 50PLUS aan de minister of verdere uitstel met 12 maanden mogelijk was. Hierop toonde minister Ollongren zich bereid om dit aan het ABP te vragen. Dit hangt echter af of en hoe aanvullende verzekeringen ter vervanging van de Anw-compensatie (al dan niet collectief) straks zijn gerealiseerd. Zijn die verzekeringen op 1 mei onvoldoende, dan gaat de minister opnieuw met het ABP overleggen.

Eenzijdig opzeggen verzekering

Volgens het CDA is het niet te accepteren dat de partners van mensen die komen te overlijden door het vervallen van de Anw-compensatie onder het bijstandsniveau vallen. Het is bovendien apart dat deze risicoverzekering eenzijdig wordt opgezegd, aldus Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens minister Ollongren is dit geenszins het geval. Werknemers en werkgevers hebben dit besluit in gezamenlijkheid hebben genomen, aldus de bewindsvrouw. Hierdoor is er geen sprake van eenzijdigheid. De minister zal in een later stadium via een brief aan de Tweede Kamer specifieker ingaan op de uitsluitingsclausules bij pensioenfondsen.

Honderden euro’s

Het afschaffen van de Anw-compensatie door het ABP kan nabestaanden honderden euro’s per maand schelen. KBO-PCOB heeft er dan ook werk van gemaakt. Lees onze eerdere berichten over dit onderwerp: