Moderna-vaccin moet nu wél naar ouderen 

De Gezondheidsraad heeft op 11 januari geadviseerd het zojuist beschikbaar gekomen Moderna-vaccin primair in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten, ongeacht of zij tot een medische risicogroep horen of niet. KBO-PCOB vindt dat het kabinet het advies van de Gezondheidsraad onverkort moet overnemen en hier dit keer ook aan moet vasthouden, in plaats van uitzonderingen te maken voor groepen die het hardst roepen om voorrang.

Ouderen kunnen niet langer wachten op nieuw coronavaccin

Enkele weken geleden adviseerde de Gezondheidsraad om het eerst beschikbare vaccin tegen het coronavirus, dat van BioNTech/Pfizer, primair in te zetten bij ouderen. Op het laatste moment gooide het kabinet de plannen echter om en kregen anderen, met name personeel in de zorg, voorrang. Ouderen vissen hierdoor vooralsnog achter het net, terwijl zij grote gezondheidsrisico’s lopen. KBO-PCOB-directeur Marcel Sturkenboom: “Dat moet dit keer anders. Ik heb er begrip voor dat het kabinet voor lastige afwegingen staat, maar ouderen kunnen nu echt niet langer wachten.”

Voor een snelle vaccinatie van ouderen zijn sterke argumenten. De Gezondheidsraad verwacht dat het vaccineren van ouderen (zowel bij zelfstandig wonende ouderen als bij ouderen die in een zorginstelling wonen) zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als ertoe zal leiden dat de druk in de zorg afneemt.