Ministerie van VWS investeert in inspanningen om laatste levensfase bespreekbaar te maken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) investeert de komende drie jaar in totaal €1,5 miljoen in het werk van de Coalitie van Betekenis tot het Einde, waar KBO-PCOB deel van uitmaakt. Met de subsidie wil de Coalitie van Betekenis tot het Einde de onderwerpen sterven, dood en rouw beter bespreekbaar maken. KBO-PCOB is erg blij met voortzetting en verhoging van de subsidie. 

In november 2016 diende SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij een verzoek in om de subsidie van €300.000 voor 2016 voor de komende drie jaar te continueren en te verhogen. VWS-staatssecretaris Martin van Rijn sprak hiervoor zijn steun uit. Inmiddels is de subsidie definitief toegekend. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Wij zijn blij met deze stap.  Op deze manier kunnen we meer stil staan bij het levenseinde. Er kan meer aandacht komen voor waar mensen bang voor zijn, wat hun wensen zijn. En ook voor zaken als palliatieve zorg en de wijze waarop mensen elkaar bijstaan, het ‘gewone sterven’. Mensen kunnen juist bij die levensmomenten veel voor elkaar betekenen.”

Gesprek over laatste levensfase stimuleren
Om het gesprek over de laatste levensfase te stimuleren organiseert de coalitie de komende drie jaar dialoogbijeenkomsten in het hele land. Tijdens deze bijeenkomsten, die worden geleid door speciaal getrainde gespreksbegeleiders, wordt in kleine groepjes en in een veilige sfeer over het levenseinde gesproken. In 2016 zijn al tientallen dialoogbijeenkomsten georganiseerd; bezoekers kijken hier heel positief op terug. Onder meer op de themadag Levenseinde, die KBO-PCOB eerder dit jaar organiseerde, gingen ouderen met elkaar in dialoog.

De coalitie trapte in oktober 2016 met de lancering van een nieuwe website de campagne Ikwilmetjepraten.nu af. Doel van de campagne is om ieder ervan bewust te maken dat het belangrijk is om het gesprek over de laatste fase van het leven aan te gaan. Op www.ikwilmetjepraten.nu staat informatie over hoe u ruimte en aandacht kunt geven aan de laatste fase van het leven. Op de website staan ook tips die kunnen helpen om met elkaar in gesprek te gaan. En belangrijk: u kunt iemand een digitale uitnodiging sturen om eens met elkaar te praten over de laatste fase van het leven.

KBO-PCOB en Stichting Agora besteden ook aandacht aan ‘Schrijf een brief aan uw naaste’. Deelnemers schrijven (met hulp van een format) een brief aan hun naasten over hun gedachten en wensen rond het levenseinde. Ook KBO- en PCOB-afdelingen kunnen deze activiteit organiseren, bijvoorbeeld aansluitend aan een dialoogbijeenkomst.

Aandacht voor levensvragen rondom sterven
In de activiteiten die worden ontwikkeld zal KBO-PCOB zorg besteden aan aandacht voor levensvragen rondom het levenseinde, want sterven is meer dan een medisch of biologisch gegeven. Het roept vragen op naar de zin van het leven. In het kader van dit project kan KBO-PCOB platforms ondersteunen die met diverse partijen lokaal een beweging op gang willen brengen waarbij het meer normaal wordt om aandacht te  schenken aan het levenseinde. Een voorbeeld van zo’n platform is ‘doodgewoon Den Haag’.

Coalitie van Betekenis tot het Einde
De Coalitie Van Betekenis tot het Einde werd in 2013 opgericht. KBO-PCOB is mede-initiatiefnemer. Andere deelnemers zijn Stichting Agora, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Reliëf, Stichting STEM, NPV, VPTZ en Humanistisch Verbond.

Bekijk hieronder een korte film van Coalitie van Betekenis tot het Einde.