Minister wil slimme oplossing voor verdwijnende buurtbus

In de laatste week van november debatteerde de Tweede Kamer onder meer over het openbaar vervoer. KBO-PCOB volgde het debat en deelde de zorgen rond de beschikbaarheid van de buurtbus. Steeds vaker gaan vrijwilligers de buurtbus bemannen, maar als dit niet lukt dan vervalt het openbaar vervoer in dunner bevolkte regio’s. Een ontwikkeling die onwenselijk is, zeker voor senioren.

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga,  herkent de situatie en zoekt naar oplossingen. “Ik kijk naar het dorp waar mijn moeder woont. Daar rijdt één keer per uur een bus. Heel veel mensen maken dus geen gebruik meer van die bus, omdat het eigenlijk te weinig is om echt in je vervoersplan, in je dagelijkse plannen, in te passen.” Er zijn andere oplossingen nodig.

Slimme oplossingen zoeken

De minister gaf aan te willen onderzoeken of onrendabele buslijnen kunnen worden gecombineerd met het zogenoemde doelgroepenvervoer. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga: “We kijken of we de busjes die er toch zijn, die toch rijden, op de een of andere manier kunnen combineren met meer vraaggericht openbaar vervoer in de regio. Waar we verder niet een heel fijnmazig netwerk kunnen aanleggen, proberen we slimme oplossingen te vinden. Er zijn ook een heel aantal goede voorbeelden die al zijn uitgerold.” Hierbij verwees zij naar Limburg. Daar is een Voor Elkaar Pas ingevoerd voor mensen die slecht ter been zijn. Deze pas kunnen zij gebruiken voor een taxi en/of het reguliere openbaar vervoer. De betrokken vervoerders en gemeenten verrekenen de kosten achter de schermen.

Senioren betrekken bij oplossingen

KBO-PCOB monitort deze verkenningen van de minister en gaat het gesprek aan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om ervoor te zorgen dat ook senioren zelf worden betrokken bij deze oplossingen.

Gratis ov voor senioren

In Amsterdam gaat een proef plaatsvinden met gratis openbaar vervoer voor senioren. In Rotterdam en Einhoven is dit al het geval. Gepensioneerden kunnen daar na de ochtendspits gratis reizen. Prachtige oplossingen die KBO-PCOB toejuicht. Tijdens het debat in de Kamer werd gevraagd om een bredere pilot op te zetten – met meer plaatsen in het land – met als doel om dit landelijk in te voeren.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?