Minister moet ingrijpen bij pensioenen

De kans dat pensioenfondsen moeten korten, wordt steeds groter. “Ronduit dramatisch”, constateert directeur Manon Vanderkaa. “Na jaren van niet-indexeren volgt er nu korting. De minister moet ingrijpen!” AOW-verhoging alleen is daarbij niet voldoende.

Wat is er aan de hand? Onderzoeksbureau Aon maakte recent bekend dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen gezakt is naar 98 procent. Een 100-procentdekking is vereist bij fondsen die al vijf jaar onderdekking hebben. Is de dekking niet volledig, dan moeten die fondsen de pensioenenuitkeringen verlagen. Dat moment komt steeds dichterbij voor onder meer de pensioenfondsen PMT en PME. KBO-PCOB dringt bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op actie.

Lage rekenrente

Een belangrijke oorzaak voor de situatie is de aanhoudend lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren om hun verplichtingen te berekenen. “Die ligt al jarenlang vér onder het rendement dat de fondsen daadwerkelijk maken”, aldus Manon Vanderkaa van KBO-PCOB.

Dat de fondsen zich arm moeten rekenen, heeft grote gevolgen. Menig gepensioneerde heeft al meer dan tien jaar geen pensioenindexatie gehad. Daar komen nu kortingen bovenop. Een koopkrachtig pensioen, één van de beloftes uit het pensioenakkoord, is dan ver weg.

Inmiddels dringt FNV aan op verhoging van de AOW. Een pleidooi dat KBO-PCOB eerder ook deed om de ergste financiële kwetsbaarheid tegen te gaan. Maar dat is niet voldoende.

Verhogen

KBO-PCOB wil nu actie zien van de minister om de rente te verhogen. “We gaven aan, net als de vakbonden, dat er bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog naar de rekenrente gekeken moest worden. Wij willen een prudente rekenrente die aansluit bij de rendementen die de fondsen maken. Dat brengen we opnieuw in bij de nadere uitwerking van het akkoord. De minister moet snel stappen in die richting zetten, om te voorkomen dat gepensioneerden wederom de klos zijn.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!