Minister Koolmees deelt zorgen KBO-PCOB ouderenwerkloosheid

Ouderen in de WW krijgen extra geld voor scholing. Dat laat minister Koolmees weten in debat met de commissie Sociale Zaken op 14 februari. De minister neemt de zorgen over ouderenwerkloosheid serieus. KBO-PCOB bood eerder samen met werkzoekende senioren een petitie aan. “Dit blijft mijn aandacht houden”, aldus de minister.

KBO-PCOB komt op voor de vele vijftigers en zestigers die ondanks verwoede pogingen niet aan het werk komen. “Meer maatwerk en oplossingen zijn nodig voor de vijftigplussers die werk zoeken”, aldus Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. (lees meer)

Oplossingen

De Tweede Kamer vroeg tijdens het debat over arbeidsmarktbeleid meerdere keren aandacht voor de oudere groep werkzoekenden. Corrie van Brenk (50PLUS) stelt dat werkloze zestigers er na een jaar achter komen dat zij geen kans maken op een baan. Dit vereist een actieve rol van de overheid, stelt Gijs van Dijk (PvdA). Net als KBO-PCOB vindt hij de sollicitatieplicht niet doeltreffend voor wie langdurig aan de kant staat. De Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Wiersma (VVD) willen dat er bij die sollicitatieplicht rekening wordt gehouden met ouderen die zich laten omscholen. En dat het verschil verdwijnt in sollicitatieplicht tussen ouderen die al langer werkloos zijn en ouderen die pas net werkloos zijn een jaar voor hun AOW.

De minister erkent dat oudere werklozen moeilijk aan het werk komen. Hij wil echter geen afschaffing van de sollicitatieplicht. Wel denkt hij aan maatwerk, zoals vrijstelling bij omscholing. Daarnaast is hij het met de Kamerleden eens dat het verschil tussen de sollicitatieplicht voor nieuwe en langer werklozen zo snel mogelijk moet verdwijnen. Over zes weken komt een plan over de uitvoering van het UWV.

Actieplan

 Ouderenwerkloosheid blijft een belangrijk thema voor de minister. Hij zet zijn actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ dan ook voort. Werkgevers belooft hij aan te spreken op hun belangrijke rol voor ouderen op de arbeidsmarkt. Om dit kracht bij te zetten heeft dit kabinet ook extra geld vrijgemaakt voor meer persoonlijke dienstverlening bij het UWV in begeleiding naar een baan of opleiding.
Manon Vanderkaa: “Goed dat de minister er bovenop zit, maar de perspectieven van senioren op werk zijn nog lang niet zo gunstig als die van andere groepen. KBO-PCOB blijft zich dan ook inzetten voor meer kansen van senioren op de arbeidsmarkt.”

  • Lees hier onze brief aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Lees hier over de petitie Ouderenwerkloosheid die KBO-PCOB met senioren samen op 13 februari aanbood aan de Tweede Kamer.