Minister De Jonge heeft geen antwoord op zorgschaarste

Ouderen hebben recht op zorg, maar de miljoenen daarvoor blijven op de plank liggen als gevolg van personeelstekorten. John Kerstens (PvdA) stelde daarom schriftelijke Kamervragen in verband met het onbenut blijven van €170 miljoen die bestemd is voor de wijkverpleging. Ondanks de maatregelen die het kabinet neemt, denkt minister Hugo de Jonge (VWS) echter niet dat de tekorten morgen opgelost zijn. KBO-PCOB maakt zich zorgen. “Het kabinet zal meer ‘out of the box’ moeten denken om de continuïteit van de zorg te kunnen blijven garanderen”, aldus KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa.

KBO-PCOB is niet gerustgesteld door de antwoorden die minister De Jonge woensdagmiddag 13 februari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Op een vraag van de PvdA of de minister bereid is meer geld uit te trekken voor hogere lonen van zorgpersoneel, relativeert De Jonge dat het salaris niet in de top 5 van vertrekredenen uit de zorg staat. Ook wijst de minister erop dat er in 2019 reeds €1,7 miljard extra beschikbaar is voor hogere lonen. De Jonge spreekt tegen dat zorgverzekeraars het niet uitgegeven budget per definitie in eigen zak steken. Volgens de minister gebruiken zij deze middelen om een lagere zorgverzekeringspremie vast te stellen, en profiteren uiteindelijk alle verzekerden hiervan.

Zorg slimmer organiseren

Manon Vanderkaa reageert teleurgesteld op de gelatenheid die uit de antwoorden van de minister spreekt: “Zo lossen we de zorgschaarste niet op. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar er is visie nodig om te voorkomen dat ouderen straks verstoken blijven van zorg.” De personeelskrapte is naar verwachting een structureel probleem. Dit vereist investeringen in ‘slimmere’ manieren van organiseren om toch zorg te kunnen blijven bieden. “Ruimhartige financiering van woningaanpassingen, e-health met een menselijke maat, betere ondersteuning van mantelzorgers, daar moet het kabinet nu eens écht werk van gaan maken”, roept Vanderkaa op.