Meldpunt Ouderenwerkloosheid legt problemen bloot

Zes weken geleden startte KBO-PCOB met het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. De tussenresultaten zijn opmerkelijk. KBO-PCOB riep het meldpunt in het leven omdat zij zich zorgen maakt over de hoge ouderenwerkloosheid en de financiële gevolgen daarvan voor senioren. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Weliswaar daalt de werkloosheid onder 55-plussers na vele jaren licht, maar deze daling is klein in vergelijking met de andere groepen. Bovendien geven veel mensen het zoeken gewoonweg op. Naar schatting zijn er in Nederland 1,3 miljoen verborgen werklozen, onder wie veel ouderen.”

In de afgelopen weken namen 212 senioren de moeite om de uitgebreide vragenlijst in te vullen op www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl Ruim de helft (57%) is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is 24% laag opgeleid, 45% middelbaar opgeleid en 31% hoog opgeleid. 83% is actief werkzoekend, vanuit werkloosheid (72%) of vanuit een baan of zelfstandig ondernemerschap (11%). De groep werkzoekende respondenten is gemiddeld lang aan het zoeken: 23% korter dan een jaar, 34% tussen één en twee jaar en maar liefst 43% langer dan twee jaar.

Gemiddelden en uitschieters

Het gemiddeld aantal sollicitaties is 150, met uitschieters naar de 2000 brieven en mails. De respondenten zijn gemiddeld 4 keer op gesprek geweest. 27% van de ondervraagden is helemaal nooit op gesprek uitgenodigd.

Niet eenvoudig

77% is ervan overtuigd dat hun leeftijd in hun nadeel werkt. Kijkend naar wat henzelf misschien belemmert in succesvol zoeken, zegt 13% dat het ligt aan de vaardigheden met modern solliciteren (via internet en social media) en een grote groep van 45% ziet een kloof tussen de eigen werkervaring en de eisen die er nu gevraagd worden. Manon Vanderkaa: “Dit gegeven schuurt, want er is geen eenvoudige oorzaak en geen eenvoudige oplossing voor. Natuurlijk moeten we een leven lang leren en is dit de verantwoordelijkheid van elke werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer. Maar veel arbeid is ook gewoonweg verdwenen in de afgelopen jaren, van winkelpersoneel tot de journalistiek. Die groepen krijg je niet zomaar aan het werk in de sectoren waarin nu veel vraag is, zoals de techniek.”

Belemmeringen

KBO-PCOB ondervroeg de respondenten nog over belemmeringen die werkgevers hebben om senioren aan te nemen. 70% van de werkzoekenden wil best onder zijn of haar oude niveau solliciteren en werken. 57% gaf aan bereid te zijn af te zien van seniorendagen. Een lager salaris is acceptabel voor 27% van de respondenten. Manon Vanderkaa: “Het is een wijd verbreid misverstand dat ouderen zo duur zouden zijn. Al vanaf je 40e zit je vaak aan de top van je functie en daarmee je salaris. Vijftigers en zestigers zijn dus even duur als een gemiddelde werknemer van veertig.”

Naar Den Haag

Het Meldpunt Ouderenwerkloosheid blijft nog open tot de installatie van het nieuwe kabinet. KBO-PCOB gaat met de uitkomsten van het Meldpunt naar de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Manon Vanderkaa: “We hebben onze respondenten ook gevraagd welke adviezen ze hebben voor de minister. Die adviezen én een paar werkzoekende senioren zelf nemen we mee naar Den Haag!”

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?