Meetlat seniorvriendelijke ziekenhuiszorg bekend

Samen met inhoudsdeskundigen heeft KBO-PCOB nieuwe kwaliteitsaspecten ontwikkeld voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. De meetlat met acht kwaliteitsaspecten is naar alle ziekenhuizen gestuurd en vormt de basis voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2019-2020. In 2013, 2015 en in 2017 reikte KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest het keurmerk al uit aan ziekenhuizen die de zorg en dienstverlening goed afgestemd hebben op de wensen en behoeften van senioren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname, zoals acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis niet goed ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder wordt, komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Dit zijn de voornaamste redenen waarom KBO-PCOB in 2013 begon met de tweejaarlijkse uitgifte van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het is een keurmerk voor ziekenhuislocaties die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare senioren. Het doel is om kwaliteitsverbetering tot stand te brengen, senioren en naasten keuze-ondersteunende informatie te geven en zorgverzekeraars handvatten te bieden bij de zorginkoop.

Vooruitgang waarneembaar

Er zijn uiteenlopende kwaliteitsaspecten waar de ziekenhuizen op worden beoordeeld, allemaal opgesteld vanuit het perspectief van senioren. Zoals kennis van medisch specialisten over de ouder wordende mens, goede afstemming van behandeling en onderzoeken en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat senioren maximaal profijt hebben van ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen.”

Blijvende aandacht voor ouderen in het ziekenhuis is noodzaak

De belangrijkste winst van het keurmerk is dat ziekenhuizen de zorg voor ouderen hoog op de agenda hebben gezet. “Het keurmerk heeft inmiddels een aanjaagfunctie gehad, maar wij willen graag blijvende aandacht voor een kwetsbare groep. Wij zien nog veel verbeterpotentieel bij ziekenhuizen”, zegt Manon Vanderkaa. “Vooral op het terrein van één regieverantwoordelijke voor de oudere patiënt en goede overdracht bij ontslag is nog veel winst te behalen. Niet voor niets heeft minister Bruins een Taskforce Patiëntveiligheid in het leven geroepen waarbij verbetering van ziekenhuiszorg voor kwetsbare senioren een van de speerpunten is.”