Zorgwekkend aantal vijftigplussers is slachtoffer van fietsongeluk

Vorig jaar kwamen 152 senioren om het leven na een fietsongeluk. In totaal vielen er 189 fietsdoden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verkeersveiligheid. KBO-PCOB geeft al langer aan dat gemeenten kritischer moeten kijken naar de fietsveiligheid in hun stad of dorp. “De infrastructuur kan veel veiliger gemaakt worden voor fietsers en voetgangers”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.

Paaltjes op fietspaden, veel kruispunten en zwaar verkeer in stads- en dorpskernen zorgen ervoor dat de fietsveiligheid in gemeenten niet optimaal is. Een ander onderschat probleem is het risico van vallen bij het op- en afstappen van de fiets. Manon Vanderkaa: ‘Vallen blijft een sluipmoordenaar onder senioren. Wij horen verhalen van mensen die door een val van de fiets een heup breken of zelfs afhankelijk van zorg worden.’

Eenzaamheid
KBO-PCOB vindt het van groot belang dat iedereen zo lang mogelijk deel blijft nemen aan het verkeer, ook op de fiets. Zodra mensen zich niet meer bewegen in het verkeer en het dagelijks leven, neemt de kans op eenzaamheid toe. “Een sociaal isolement vanwege verminderde mobiliteit is iets dat we ten allen tijden moeten proberen te voorkomen”, aldus Manon Vanderkaa. “Wij adviseren iedereen daarom om wel te blijven fietsen en wandelen, maar ben je bewust van eventuele beperkingen en probeer een fiets aan te schaffen waarbij op- en afstappen makkelijk gaat.”

De valvrije fiets van de toekomst
KBO-PCOB juicht de ontwikkeling van een valvrije fiets toe en roept de industrie op om vaart te maken met de ontwikkeling van de fiets van de toekomst. TNO presenteerde vorig jaar een prototype van de intelligente fiets, die waarschuwt voor gevaarlijke situaties door trillingen in het handvat of zadel. Ook is er een camera ingesteld waardoor men weet wat er achter hen plaatsvindt. Omdat deze techniek in ontwikkeling is, kunnen fietsers hier op dit moment nog geen gebruik van maken. Een oplossing voor mensen die niet meer zo gemakkelijk over hun schouder kunnen kijken is door bijvoorbeeld een achteruitkijkspiegel op het stuur te plaatsen.