Meer ruimte voor digitale zorg in de wijk

EHealth of digitale zorg kan heel goed worden gebruikt om de kwaliteit van leven van mensen te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door op afstand de gezondheid en veiligheid van mensen in de gaten te houden. En digitale zorg kan ondersteunen bij zelfstandigheid en maakt mensen minder afhankelijk van het tijdstip waarop een professional langs kan komen. Dat stellen Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer.

De organisaties vinden dat de invoering van digitale zorg in de wijk te langzaam gaat. Dit terwijl er wel veel vraag naar is. KBO-PCOB vindt dat er snel digitale zorg moet komen die voldoet aan de behoeften van cliënten. Meer eHealth in de wijk betekent ook dat er geld en ruimte moet komen voor toepassing. Het mag niet zo zijn dat de werknemers in de wijkverpleging het er maar bij moeten doen.

Laat belanghebbenden meewerken

In de brief schrijven de organisaties: “Nu zien we te vaak dat eHealth naast het ‘gewone’ werk komt, waardoor de werkdruk en administratieve lasten toenemen. Terwijl we willen werken naar ‘Digitaal, het nieuwe normaal’. Dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk om eHealth-toepassingen te ontwikkelen en implementeren samen met de belanghebbenden. Dit zijn bestuurders, zorgverleners, maar zeker ook senioren. Deze groep moet de producten uiteindelijk gaan gebruiken en daarom is het cruciaal dat de eHealth-producten ook aansluiten op hun behoeften en wensen. En dat mensen kunnen oefenen met applicaties en ervaringen met elkaar kunnen delen.”

Afspraken controleren

Beide organisaties roepen de Tweede Kamer op goed te kijken naar wat partijen hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord over de wijkverpleging. Daarin staan afspraken om de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. Maar intussen werkt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg kan vaststellen. Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB noemen dat plan “onwenselijk”. Want het werpt voor verzekerden een financiële drempel op om niet-gecontracteerde zorg te kiezen. Ze willen dat de Kamer de minister vraagt de afspraken die zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord goed te monitoren. Extra financiële prikkels kunnen alleen als de gemaakte afspraken niet voldoende resultaat hebben.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!