Meer ondersteuning vrijwillige belastinghulp

Het CDA wil meer scholing voor vrijwilligers die senioren helpen met de belastingaangifte. KBO-PCOB is hier blij mee. “Goede, persoonlijke training voor vrijwilligers van alle maatschappelijke organisaties houdt alle senioren financieel weerbaar. En dat is precies waar wij voor staan”, zegt directeur Manon Vanderkaa.

Vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, waaronder seniorenorganisaties, krijgen momenteel alleen een digitale training aangeboden van de Belastingdienst. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg vindt dit onvoldoende: “Vrijwilligers van bijvoorbeeld ouderenorganisaties zijn niet geholpen via een simpele digitale training; dat is te onpersoonlijk”, zegt Slootweg. “Deze vrijwilligers zijn juist gebaat bij persoonlijk contact met hun leraar voor de juiste scholing om de ouderen te helpen.”

KBO-PCOB beaamt dat. De vrijwilligers verrichten werk van een niet te onderschatten waarde. Zij doen veel meer dan alleen belastingzaken. Ze hebben ook een belangrijke signaleringsfunctie bij financieel misbruik of schuldenproblematiek.

Elke oudere financieel weerbaar

Om zoveel mogelijk vrijwilligers goed te kunnen scholen, is steun vanuit de overheid gewenst, vindt Manon Vanderkaa. “Dat hoeft niet veel te kosten, maar vergroot wel de kennis en reikwijdte van de vrijwilligers. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk mensen optimaal helpen met de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Niet alleen leden van onze vereniging, maar elke oudere die behoefte heeft aan ondersteuning.”

KBO-PCOB is dan ook blij met de toezegging van minister Wobke Hoekstra van Financiën dat de Belastingdienst op korte termijn aan de slag gaat met een zogeheten train-de-trainermethode. Per maatschappelijke organisatie wordt er dan iemand getraind die vervolgens weer andere vrijwilligers kan trainen. “Een mooie stap die uiteindelijk bijdraagt aan meer financiële weerbaarheid voor álle senioren.”