Meer fietsongelukken met dodelijke afloop onder senioren

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer ouderen omkomen bij een fietsongeluk. Het aantal 70-plussers dat om het leven is gekomen bij een ongeluk met de fiets is de afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent. Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder.

De afgelopen twintig jaar ligt het aantal fietsdoden rond de 200 per jaar, waarvan de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is gestegen. Reden van die stijging is dat Nederland steeds meer 70-plussers telt, maar ook omdat deze groep steeds meer fietst, mede dankzij de e-bike. En met name eenzijdige ongelukken met een e-bike vormen een probleem, zoals tegen een paaltje of een stoeprand rijden.

Maatregelen
Volgens KBO-PCOB is het mogelijk om met een paar eenvoudige maatregelen het aantal (dodelijke) slachtoffers te verminderen:

  • Stimuleer provincies en gemeenten om de infrastructuur aan te passen, bijvoorbeeld bredere fietspaden aan te leggen.
  • Stel fietslessen voor de elektrische fiets ter beschikking, want hier vinden veel ongevallen mee plaats.

Overigens, met enige regelmaat organiseren lokale KBO- en PCOB-afdelingen cursussen om met een e-bike te fietsen. Mocht u dit ook willen, informeer bij uw afdeling of er binnenkort een cursus is.

Meer informatie over dit CBS-onderzoek is te lezen op nos.nl.