Meer aandacht voor palliatieve zorg door toedoen van KBO-PCOB

Minister Hugo de Jonge gaat meer aandacht besteden aan palliatieve zorg. Er is acht miljoen euro vrijgemaakt voor de zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en na de zomer start een publiekscampagne. Dit alles naar aanleiding van uitlatingen gedaan door directeur Manon Vanderkaa in het dagblad Trouw.

95 procent van Nederlanders sterft zonder euthanasie

“De huidige beeldvorming wekt de indruk dat ouder worden en sterven onlosmakelijk verbonden zijn met ondraaglijk lijden en euthanasie. Dat is vaker niet dan wel het geval: 95 procent van alle Nederlanders sterft zonder euthanasie”, zegt Manon Vanderkaa. “Voor een evenwichtig beeld is meer aandacht voor het ‘gewone sterven’ hoognodig. Het geven van meer bekendheid aan de betekenis van goede palliatieve zorg is van groot belang, voor de stervende en de naasten.”

Publiekscampagne

Minister De Jonge laat weten het eens te zijn met Manon Vanderkaa dat meer mensen een beeld hebben bij euthanasie en dat minder mensen weten wat er verder mogelijk is rond de ondersteuning in de laatste levensfase. De minister erkent verder dat de term palliatieve zorg bij het grote publiek vrijwel onbekend is. De vraag van KBO-PCOB aan de minister om een publiekscampagne op te zetten, wordt daarom gehonoreerd.

Inzet van middelen

De bewindspersoon maakt in april bekend hoe hij vier van de acht miljoen euro ten behoeve van palliatieve zorg gaat inzetten. Vier miljoen euro wordt in ieder geval ingezet voor vrijwilligers bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en verpleeghuizen. “Over de inzet van resterende vier miljoen euro denken we graag mee”, aldus Manon Vanderkaa.