Meer aandacht nodig voor situatie en voorkeuren ouderen in het ziekenhuis

KBO-PCOB en ZonMw presenteren dinsdag 18 juni het signalement Meer aandacht voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Daarin benadrukken de organisaties dat meer kennis over de effecten van ziekten en behandelingen van ouderen in het ziekenhuis nodig is om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie.

Bij ouderen die naar het ziekenhuis moeten, kunnen de ziekte en de soms ingrijpende behandelingen of het verblijf in het ziekenhuis een onverwacht nadelige invloed hebben op hun functioneren, hun zelfredzaamheid en hun autonomie. Van de meeste behandelingen in het ziekenhuis bestaat onvoldoende kennis over de uitkomsten bij ouderen. Met name over de effecten van behandelingen op zelfredzaamheid of bijvoorbeeld het geheugen is weinig bekend. Bij ouderen is er een groot verschil in vitaliteit en ook hebben ouderen vaker meerdere gezondheidsproblemen. Meer kennis draagt eraan bij dat de gezondheidssituatie van ouderen kan verbeteren zodat ze beter en langer thuis kunnen zijn.

Interventies beter testen

Interventies binnen en buiten het ziekenhuis die kunnen helpen de uitkomsten voor de oudere patiënt te verbeteren, zijn nog onvoldoende getest op effectiviteit. Anders gezegd, voor een passende aanpak is nog onvoldoende wetenschappelijke én praktische onderbouwing beschikbaar. In het signalement beschrijven KBO-PCOB en ZonMw wat er op korte, middellange en langere termijn gedaan kan worden om deze onderbouwing te realiseren.

Langer thuis blijven wonen

Nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontwikkeld door heel specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Maar het is niet altijd goed bekend wat het voor de uitkomsten betekent als een oudere patiënt meerdere aandoeningen of geheugenklachten heeft. En ook niet welke invloed deze zaken hebben op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen. Investeren in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen, is nodig om de uitkomsten voor ouderen die het ziekenhuis bezoeken verder te verbeteren. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor onvoldoende ruimte, constateren de organisaties.

Samen beslissen

De vraag is hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat we de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch meenemen in de gezamenlijke keuze voor de best passende behandeling. ‘Samen beslissen’ wat de beste ingreep is, op basis van onderzoek, zodat de totale zorg voor ouderen bijdraagt aan het herstel of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Nog meer investeren op kennis is de garantie dat langer thuis wonen meer is dan alleen een ambitie van beleidsmakers. Dit signalement geeft aan wat nodig is voor ouderen en is opgesteld samen met senioren. Dat garandeert een onderzoeksagenda met impact.”

 

> Lees hieronder het signalement Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis:

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!