Meer aandacht voor laatste levensfase moet leiden tot meer dialoog

Van zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 17 februari is de Week van de Euthanasie. KBO-PCOB is blij met de extra aandacht die er is voor de laatste levensfase en is in deze week betrokken bij verschillende initiatieven. Doel van KBO-PCOB is de dialoog over dit vaak toch moeilijke onderwerp te bevorderen.

Er is sprake van toenemende aandacht voor ouderen die aan het leven lijden. KBO-PCOB is blij met deze aandacht; de problematiek vraagt echter een ander antwoord van de samenleving dan het faciliteren van de dood. Wanneer het gaat over toenemende kwetsbaarheid en het levenseinde vraagt KBO-PCOB aandacht voor het gesprek over deze waardevolle laatste levensfase. Praat erover, in familie- en vriendenkring en met bijvoorbeeld uw huisarts.

Bijeenkomsten in Week van de Euthanasie
In de Week van de Euthanasie gaat KBO-PCOB in gesprek met leden en politiek en laat van zich horen in de media. Onder meer de volgende activiteiten staan op de agenda:

Themadag ‘Het einde, wat betekent dat voor u?’
Het levenseinde, wat betekent dat voor u? Over deze vraag organiseert KBO-PCOB op dinsdag 14 februari een themadag in Nijkerk. Leden en introducees zijn te gast bij een voorstelling van theatergroep Bint en gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De themadag levenseinde in april 2016 werd goed bezocht en als heel waardevol ervaren. Daarom komt er nu een tweede editie.

Publieksdebat Voltooid Leven
Een dag later, op woensdag 15 februari, is KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa in Utrecht een van de leden van het kennispanel tijdens het publieksdebat Voltooid Leven, georganiseerd door de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde).  De NVVE organiseert dit debat naar aanleiding van het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Deze wet moet zelfdoding bij ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’ faciliteren. Tijdens het debat onder leiding van NCRV-presentator Lex Bohlmeijer gaan bezoekers – onder wie leden van KBO en PCOB – direct in gesprek met elkaar en met woordvoerders van politieke partijen. Manon Vanderkaa zal toelichten hoe KBO-PCOB  erop gericht is zoveel mogelijk lijden aan de ‘oude dag’ te voorkomen, bijvoorbeeld met het manifest Waardig ouder worden. KBO-PCOB is geen voorstander van een nieuwe wet op deze moeilijk te omlijnen kwestie en volgt de aanbevelingen van commissie Schnabel.

Praten over laatste levensfase
Dat het onderwerp ook onder leden van Unie KBO en PCOB leeft blijkt onder meer uit het feit dat gespreks- en debatbijeenkomsten over voltooid leven en de laatste levensfase goed bezocht worden. Niet alleen rationeel kijken naar voltooid leven, maar ook recht doen aan de gevoeligheid van het onderwerp. Dat is wat de plaatselijke PCOB- en KBO-afdelingen samen met de Protestantste Gemeente van Angerlo-Doesburg willen bereiken. De gezamenlijke ouderenorganisaties en de kerkelijke gemeente organiseerden daarom op woensdag 8 februari een grote lezingen- en discussieavond over voltooid leven in Doesberg. Er kwamen ruim 200 ouderen naar deze avond. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa was een van de sprekers. Zij lichtte het manifest Waardig ouder worden toe.