Mantelzorgers: laat ze niet in de kou staan!

Mantelzorgen geeft voldoening maar vraagt ook om ondersteuning. De vrijwillige hulp die mensen (vaak senioren), geven aan familielid, vriend of buur wordt naast voldoening gevend ook ervaren als een zware belasting. Er zijn veel mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers. KBO-PCOB wil graag dat er gericht werk wordt gemaakt van betere voorlichting over deze ondersteuningsmogelijkheden.

Meer kennis, vaardigheden of steun kan de last verminderen. Die steun kan bestaan uit een opleiding, training of onkostenvergoeding, maar ook uit een luisterend oor. Dat is de essentie van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 dat 19 december uitkwam.

Al in 2015 constateerde KBO-PCOB dat 25% van de oudere mantelzorgers grote behoefte heeft aan ondersteuning bij hun inzetwerk als mantelzorger. De grootste behoefte bleek vooral te bestaan uit duidelijke informatie over wet- en regelgeving, persoonlijke begeleiding bij aanvragen en doorverwijzingen en hulp bij praktische zaken als het huishouden, klussen, boodschappen doen en vervoer. In het recente SCP-rapport staat wederom de vraag om ondersteuning van mantelzorgers. Manon Vanderkaa: “We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers. Te lang al worden mantelzorgers aan hun lot overgelaten. Zij maken echt het verschil. Nu investeren in goede ondersteuning is investeren in een menswaardige zorg waarbij het omzien naar elkaar vanzelfsprekend is.”

Tweede Kamer wil wel

Al eerder was er brede steun in de Tweede Kamer voor betere informatievoorziening voor de mantelzorgers. In juni 2017 was er een grote meerderheid te vinden voor een motie van Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK), waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met gemeenten om informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Die verbetering is hard nodig, want op dat moment boden 302 van de 388 gemeenten (78%) hierover verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aan. GroenLinks pleitte voor een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers. Het recente SCP-rapport maakt die noodzaak nog eens extra duidelijk. Gezien de grote aandacht voor het onderwerp tijdens de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), lijkt de Kamer nu meters te willen maken.

In het regeerakkoord werd overigens de mantelzorgboete – mede dankzij de jarenlange lobby van KBO-PCOB hiervoor – grotendeels afgeschaft. De groep met AIO-aanvulling wordt nog wel gekort op hun uitkering. KBO-PCOB heeft voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken aan Kamerleden gevraagd dit nu ook te regelen.

Collectieve zorgverzekering

KBO-PCOB biedt– naast onze lobby – directe ondersteuning via de collectiviteitskorting op de zorgverzekering van het Zilveren Kruis. Hierin zijn zowel mantelzorgvervanging als de diensten van een mantelzorgmakelaar opgenomen. Door het aanbieden van vervangende, professionele zorg kunnen mantelzorgers zeven dagen lang op verhaal komen. De mantelzorgmakelaar neemt allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, wonen, inkomen en arbeid uit handen. Daarnaast ontvangt de verzekerde €250 extra vergoeding bovenop de sterk verruimde mantelzorgregeling vanaf twee sterren. De verzekering is eenvoudig af te sluiten voor huidige leden van KBO en PCOB en voor mensen die nu een lidmaatschap afsluiten voor 2018.