Manon Vanderkaa verlaat KBO-PCOB

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 kwam daar de directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samenvoeging van de beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur van KBO-PCOB. Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie gaat aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Het bestuur van KBO-PCOB betreurt het vertrek van Manon Vanderkaa als directeur van KBO-PCOB ten zeerste: “Zij heeft zich de afgelopen jaren een zeer gewaardeerde professional getoond, die door goed te luisteren de juiste vragen wist te stellen. Zij was vanwege haar inhoudelijke kennis een graag geziene deelnemer binnen diverse overlegorganen op ministerieel niveau, waarmee de belangen van de senioren binnen KBO-PCOB in vertrouwde handen waren. De media toonden vanwege haar expertise veel belangstelling voor haar mening rondom de plaats van senioren binnen onze samenleving. Zij had goede contacten met de schrijvende pers en was ook een graag geziene gast bij diverse radio- en televisieprogramma’s. Zij liet daarin overduidelijk blijken, dat in Nederland binnen de zorg voor senioren nog te veel in procedures wordt gedacht en te weinig in mensen onder het motto ‘zorgen moet je niet maken maar die moet je doen’. Zij initieerde binnen KBO-PCOB diverse projecten om voornoemde quote daadwerkelijk in praktijk te brengen. Indien zich binnen het aan haar toevertrouwde takenpakket een probleem voordeed, was zij als goed leider onderdeel van de oplossing. Ronduit respect verdient zij voor haar integriteit, haar betrouwbaarheid, voor de steun aan de vele vrijwilligers binnen de vereniging en voor het op de juiste wijze weten te stellen van prioriteiten. Bovendien wist zij als leider onwankelbaar en vastberaden over haar eigen schaduw heen te stappen en was daardoor een uitstekend adviseur van het bestuur van KBO-PCOB.”

Manon Vanderkaa: “Met veel enthousiasme heb ik me de afgelopen ruim zeven jaar ingezet voor eerst de Unie KBO en vervolgens ook de PCOB en KBO-PCOB. Ik ben trots op wat wij als vereniging hebben bereikt. We hebben een stevige stem in de belangenbehartiging, we zijn volop zichtbaar in de media en overal in de vereniging zijn senioren van betekenis voor elkaar en voor de samenleving. De kracht van onze organisatie zit in de 800 lokale afdelingen, die met hun kwart miljoen leden concreet gestalte geven aan ‘omzien naar elkaar’. Het is mooi dat ik daar zo lang bij betrokken mocht zijn en ik heb genoten van de vele persoonlijke contacten met leden. Het was geen gemakkelijk besluit om afscheid te nemen, maar ik ga opnieuw bij een vereniging werken die er maatschappelijk toe doet. Dankbaar kijk ik terug op de inspirerende samenwerking met de vele vrijwilligers en met de collega’s van KBO-PCOB en ik wens deze mooie vereniging van harte een goede toekomst.”

Het bestuur van de KBO-PCOB is Manon Vanderkaa voor haar bijdrage aan de vereniging “zeer veel dank verschuldigd, neemt node afscheid van haar en wenst haar veel succes en arbeidsvreugde in haar nieuwe functie”.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!