Voorzitter VNG: ‘onderschat invloed senioren in gemeenten niet’

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht wil er niets van horen dat ouderen zielig zouden zijn. Ouderen hebben een grote kracht en invloed, veel meer dan ze denken. Dit zei hij bij de uitreiking van het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten van KBO-PCOB, de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Hij kreeg het manifest als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, bezocht de burgemeester op 15 juni als aftrap van een landelijke campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen. “Voor de ruim 5 miljoen 55-plussers in Nederland is het van groot belang dat gemeenten aandacht hebben voor de wensen en noden van de oudere inwoners in de stad. Zeker nu gemeenten meer taken erbij hebben gekregen in zorg, participatie en de fysieke leefomgeving.”

Van Zanen erkende dit volmondig en adviseerde senioren om zich te laten horen en in hun lokale gemeenteraad te gaan zitten. VNG zal het manifest gaan verspreiden onder haar leden. Van Zanen: “VNG is zich er zeer van bewust dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Veel is nieuw en, laat ik het voorzichtig zeggen, er is niet veel geld bijgekomen. We moeten de dubbeltjes omdraaien. Gemeenten hebben eraan bijgedragen dat de Rijksbegroting op orde is gekomen. Nu de formatie bezig is zeggen we: kabinet, maak politieke ruimte voor gemeenten om meer zaken te kunnen realiseren binnen de Wmo.”

KBO-PCOB is met 250.000 leden, 10.000 vrijwilligers en 800 afdelingen de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het landelijk bureau ontwikkelt materialen voor afdelingen om te gebruiken in de lobby richting hun lokale bestuurders voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Van Zanen noemt dit ‘een slim initiatief’.

Mensen centraal

Belangrijkste boodschap uit het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten: stel mensen centraal, niet de regels. Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning aan senioren niet vastlopen op procedures. Geef toegankelijke informatie, houd het voorzieningenniveau en de woningvoorraad op peil, doe aan inkomensondersteuning voor wie het nodig heeft. Bevorder zinvolle ontmoetingen tussen je inwoners; dit helpt bij samen leven, waardig ouder worden en voorkomt eenzaamheid en onveiligheid.

Veel gemeenten laten al zien dat ze het verschil kunnen maken met slim en mensgericht beleid. KBO-PCOB noemt ‘best practice’ van gemeenten op de website www.kbo-pcob.nl/gemeenteraadsverkiezingen.