Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben. De doelstellingen van het MOB zijn dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.
In het MOB zijn alle partijen vertegenwoordigd die op deze gebieden een inbreng kunnen leveren en kunnen opkomen voor de belangen van hun achterban. Het  voorzitterschap wordt vervuld door De Nederlandsche Bank (DNB).

Leden zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, Betaalvereniging Nederland, de Consumentenbond, Detailhandel Nederland, MKB Nederland, de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (waaronder KBO-Brabant) en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Op de website van DNB/MOB kunt u een lijst van alle deelnemers vinden.

KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM worden zowel in het MOB als in de ondersteunende werkgroepen in gezamenlijkheid vertegenwoordigd.

U leest hierOpen dit document met ReadSpeaker docReader een terugkoppeling van het laatste overleg.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!