Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer stelt prioriteiten

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) overlegt KBO-PCOB samen met andere consumenten- en belangenorganisaties met De Nederlandsche Bank over bankzaken en voorlichting. Omdat er het komend jaar grote wijzigingen op stapel staan, is een aantal prioriteiten gesteld.

In dit bericht een overzicht van de belangrijkste punten:

Richtlijn betaaldiensten PSD2

Op 4 december keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed om de Europese Richtlijn betaaldiensten (PSD2) in Nederland in te voeren. Deze PSD2 zorgt ervoor dat niet alleen banken betaaldiensten kunnen aanbieden. Met de Europese Richtlijn beoogt men meer concurrentie en innovatie, een betere consumentenbescherming en meer veiligheid in het Europese betalingsverkeer.

Meer aanbieders, betalingen sneller verwerken

Een belangrijke verandering is dat banken voortaan verplicht zijn toegang te geven tot betaalrekeningen aan aanbieders van nieuwe betaaldiensten in Nederland die geen bank zijn. Voorwaarde is wel dat de klant daarvoor toestemming geeft.

Een tweede grote verandering is dat mobiele en internetbetalingen vanaf begin 2019 direct verwerkt gaan worden (zogenoemde instant payments).

Vinger aan de pols en voorlichting

Voor KBO-PCOB is het belangrijk dat de veranderingen senioren voordeel opleveren en dat de voorlichting erover zorgvuldig gebeurt. Het MOB heeft in zijn prioriteiten opgenomen dat het processen monitort en bij eventuele issues snel acteert. Daarnaast staat publieksvoorlichting gepland.

Contant geld en vangnet voor niet-digitale burgers

KBO-PCOB vindt het belangrijk dat contant geld als betaalmiddel blijft functioneren aan de kassa, en dat het voor iedereen goed mogelijk blijft om contant geld op te nemen. Het MOB heeft dit ook opgenomen in zijn prioriteitenlijst en gaat daarom ook de vervanging van het geldautomatennetwerk in 2019 monitoren.

Daarnaast zal het MOB een analyse maken van het risico dat groepen consumenten uitgesloten dreigen te raken van het steeds digitalere betalingsverkeer. Het MOB erkent dat het voor kwetsbare groepen van belang is dat schriftelijke of telefonische vormen van betaalopdrachten blijven bestaan.

> Lees een Kamerbrief van minister Hoekstra van Financiƫn over de rol, het gebruik en de acceptatie van contant geld in Nederland