Maak ‘Leven Lang Leren’ mogelijk voor iedereen

De Tweede Kamer sprak op 9 oktober over ‘Leven Lang Leren’. KBO-PCOB vraagt aandacht voor de positie van 50-plussers. We vragen de Kamer om genoeg budget en toegang tot scholing, het schrappen van leeftijdsgrenzen in regelingen en het snel realiseren van een eigen leerrekening voor alle Nederlanders.

KBO-PCOB is blij dat het kabinet een doorbraak wil realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is een flinke ambitie. Ook de erkenning dat er extra aandacht nodig is voor werkzoekenden boven de 50 jaar vinden wij positief, evenals het voornemen om toe te werken naar een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget voor iedere Nederlander: werkenden, werkzoekenden én zelfstandigen.

Zorgen over drie groepen 50-plussers

Ondanks de positieve aanknopingspunten houdt KBO-PCOB zorgen over drie groepen vijftigplussers:

  • Werkzoekenden die dolgraag aan de slag willen, maar vanwege hun leeftijd (55 tot 66 jaar) steeds worden afgewezen in selectie- en sollicitatieprocedures; zij vormen een belangrijk deel van het onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen Nederlanders.
  • Zelfstandigen tussen de 55 en 66 jaar die onvoldoende inkomsten hebben en interen op hun spaargeld. Dit is een stille groep, maar de langdurige armoede in Nederland is het grootst tussen de 55 en 66 jaar. Van de werkende armen is een substantieel deel zzp’er.
  • Praktisch opgeleiden boven de 50 jaar die met moeite hun loopbaan gezond kunnen afronden tot de AOW-leeftijd.

Vanuit deze zorgen verzoeken wij de Kamerleden om er bij de regering op aan te dringen om voorstellen beter en concreter te maken.

> Lees de brief van KBO-PCOB aan de Tweede Kamer

Het Algemeen Overleg van de Kamercommissie voor Sociale Zaken was op 9 oktober van 18.30 uur tot 22.00 uur. Klik hier voor meer informatie.