Maak het stembiljet toegankelijker

Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. KBO-PCOB, Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vinden het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen. Dit geldt ook voor ouderen, mensen met een beperking, een chronische aandoening en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel mensen vinden het stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat. Op dit moment ligt er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor een nieuw stembiljet dat de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen moet verbeteren.

Het voorstel dat er nu ligt vereenvoudigt het stembiljet. Om het stembiljet nog toegankelijker te maken geven wij drie aandachtspunten mee:

  • het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen;
  • het stembiljet moet bij de daarvoor aangewezen stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking;
  • werk bij het ontwerp van het stembiljet volgens de principes van inclusief ontwerp en betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik tijdens de verkiezingen en bij de evaluatie.

Begrijpelijk en toegankelijk stemmen

Het blijft belangrijk dat er goede informatie over het nieuwe stembiljet komt en dat deze informatie toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast moeten mensen kunnen oefenen met een proefbiljet. Algemeen geldt dat diversiteit bij stembureauleden kan bijdragen aan een toegankelijker stemproces. En dat verkiezingsdebatten en verkiezingsprogramma’s in duidelijke taal en toegankelijk beschikbaar zijn.

Monitor en leer

Volg de ervaringen die mensen hebben met de ondersteuning en neem de resultaten mee bij de definitieve vormgeving van het stemproces. Betrek hierbij ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties.

De uitgebreide brief aan het ministerie van Binnenlandse zaken, vanuit KBO-PCOB, Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vindt u hier.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!