‘Maak armoede senioren speerpunt kabinet’

De armoede onder senioren neemt toe. Niet alleen onder de groep 55 tot 66 jaar, waarbij de langdurige armoede groot is. Ook ná de 65 jaar, tot in de hoogste leeftijdsgroepen, neemt het aantal armen toe. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “De Tweede Kamer dient dit op het netvlies te krijgen. De regering moet hier vervolgens een speerpunt van maken. Toename van armoede onder ouderen, zeker nu het economisch beter gaat, is niet acceptabel!”

De kans op langdurige armoede is bij volwassenen het grootst tussen de 55 en 65 jaar. Momenteel heeft 3,8 respectievelijk 7,7 procent uit deze groep een laag tot langdurig laag inkomen en dit aantal en percentage is groeiend. De AOW biedt wat inkomensbescherming boven de 66 jaar. Maar de kans op armoede boven de 65 jaar is sinds 2011 gestegen bij alle groepen, ook bij de alleroudsten.

Begroting Sociale Zaken

Op 28 en 29 november debatteerde de Tweede Kamer over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). KBO-PCOB ziet in de begroting enkele goede zaken, zoals inzet op bescherming tegen werkloosheid en op het vastlopen in de loopbaan. Tegelijkertijd zijn er nog stappen nodig om voor alle senioren fatsoenlijke opleidingen, fatsoenlijke baankansen en een fatsoenlijk inkomen bereikbaar te maken.

Bij 45-plussers is het aandeel langdurig werklozen 58 procent, veel hoger dan bij andere groepen. Het herstel van de arbeidsmarkt gaat voor de groep boven de 45 jaar ook veel moeizamer.

Manon Vanderkaa: “We vragen de Tweede Kamer dan ook om bij de begrotingsbehandeling aandacht te vragen voor de dalende koopkracht van gepensioneerden en versteviging van de positie van individuele senioren bij de verbetering van hun loopbaanperspectief. Daarnaast pleiten wij voor het schrappen van de stijging van de leeftijdsgrenzen voor regelingen van inkomensondersteuning voor oudere werklozen (IOW en IOAW).”

> Lees de brief van KBO-PCOB aan de Tweede Kamer

Recent schreef KBO-PCOB twee artikelen over armoede en werkloosheid:

> Zware tijden voor oudere werkzoekenden
> Versterk de financiële positie van senioren