Lobby KBO-PCOB heeft succes: vitamine D blijft in basispakket zorgverzekering

Het voorstel om vergoedingen voor vitamines, mineralen en paracetamol 1000 milligram niet meer te vergoeden vanuit de basisverzekering is geschrapt. Dit blijkt uit het pakketbesluit 2018 waarmee de ministerraad op voorstel van VWS-staatssecretaris Martin Van Rijn heeft ingestemd.

KBO-PCOB is blij met dit besluit. KBO-PCOB, KNMP en Ephor, het Expertisecentrum Pharmacie bij Ouderen, tekenden eerder bezwaar aan tegen het niet meer vergoeden van vitamine D3, omdat het kan leiden tot financiële benadeling van oudere patiënten en tevens de therapietrouw in het geding kan brengen.  Minister Schippers liet eerder al weten onze overwegingen bij het advies te betrekken.

In 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid, meldt het ministerie van VWS. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. KBO-PCOB is ook blij met de extra vergoedingen voor ouderen met artrose aan de heup- en kniegewrichten. Zij krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste twaalf behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie vanaf volgend jaar een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling. In juni bespreekt het Tweede Kamer het voorstel. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.

Uitstroom vitamines treft oudere patiënt

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceerde vrijdag 31 maart een artikel over uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol uit de basisverzekering. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen maakt van de miljoen Nederlanders die vitamines, mineralen of paracetamol slikken bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen niet meer vergoed worden, verschuift €47 miljoen aan kosten van de zorgverzekering naar de veelal oudere patiënt. Dit treft vooral de oudere die meer dan vijf medicijnen per dag slikt, de zogenoemde polyfarmaciepatiënt.