Let op bij oneerlijke telefonische verkoop

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten met regelmaat voor agressieve telefonische verkoop. KBO-PCOB is blij met de waarschuwingen van de ACM en adviseert senioren: laat u niet in de luren leggen door verkooppraatjes. Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB komen regelmatig dit soort praktijken tegen. Zij informeren senioren en trainen hen om weerbaarder te worden.

Onlangs waarschuwde de ACM voor het bedrijf Klussersteam. Klussersteam is een bedrijf dat consumenten telefonisch een abonnement op klussen en reparaties aan huis verkoopt. De ACM ontving via haar consumentenloket ConsuWijzer de afgelopen weken meldingen over het bedrijf. De ACM heeft sterke vermoedens dat Klussersteam zich niet houdt aan de regels die consumenten beschermen. Dit maakt dat de overeenkomsten die het bedrijf afsluit niet rechtsgeldig zijn en dat consumenten dus niet hoeven te betalen.

Onterechte vorderingen

Klussersteam benadert consumenten telefonisch voor een abonnement op klussen en reparaties aan huis voor €325 per jaar. De regels schrijven voor dat Klussersteam het aanbod voor deze dienst schriftelijk moet bevestigen aan de consument. Pas als de consument de overeenkomst weer ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er sprake van een overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen en hoeft de consument niet te betalen.

Weerbaar worden

De ACM ziet een flinke toename van het aantal meldingen over oneerlijke praktijken via telefonische verkoop van bedrijven die vergelijkbare verkooptechnieken erop na houden als Klussersteam. In dit kader heeft de ACM al eerder gewaarschuwd voor andere bedrijven. Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB spreken senioren regelmatig over dit soort praktijken. Zij informeren senioren en trainen hen om weerbaarder te worden.

Wat kunt u als consument doen?

Consumenten die een rekening ontvangen zonder dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen op ConsuWijzer.nl lezen wat ze kunnen doen:

  • Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen.
  • Laat het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke overeenkomst; een overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk ondertekend is. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Het is van toepassing wanneer het bedrijf op eigen initiatief de consument belt en een aanbod doet voor een dienst.
  • Hang de telefoon op wanneer het bedrijf u blijft lastig vallen. Negeer brieven of e-mails. Vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op.
  • Meld onterechte rekeningen bij Consuwijzer.

> Lees meer over wat onze veiligheidsadviseurs voor u kunnen doen