Leeftijdsdiscriminatie arbeidsmarkt onderschat

Discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt een strengere aanpak. De wet wordt daarop aangepast. Maar KBO-PCOB ziet daarin helemaal geen urgentie om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden. Terwijl daar veel reden toe is. We stuurden een reactie op het wetsvoorstel. Directeur Manon Vanderkaa: “We investeren nog te weinig in werkenden en werkzoekenden boven de 55 jaar. Discriminatie speelt daarin helaas een rol. We hebben nu de kans dit te keren.”

‘Uit een onderzoek van Panteia, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt niet dat werkgevers discrimineren op basis van leeftijd.’ Zo liet het ministerie weten in een nieuwsbericht op 9 oktober jongstleden dat de aftrap vormde naar de internetconsulatie over deze wetswijziging.

Senioren buiten beeld

KBO-PCOB is gedoken in dit onderzoek en constateert dat Panteia alleen onderzoek heeft gedaan naar personen (via fictieve cv’s) tot 50 jaar, waar bij de groep 45-50 jaar als ‘ouderen’ is aangemerkt. Daarmee blijft de leeftijdsgroep boven de 50 jaar volledig buiten beeld. Ondanks de gunstige arbeidsmarkt is er nog steeds een hardnekkige negatieve tendens onder de groep Nederlanders tussen de 55 en de 66 jaar. De ‘arbeidsmarktpijn’ begint bij 55 jaar en is dus uit beeld bij dit onderzoek door Panteia.

Discriminatie kent helaas vele vormen en uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt zijn veelvormig en, vaak onbedoeld, geniepig en lastig aan te pakken en te veranderen. Manon Vanderkaa: “De opdracht en de conclusie vanuit het Panteia-onderzoek stellen ons als KBO-PCOB niet gerust dat de Rijksoverheid in de implementatie en handhaving van de wet voldoende bereid is om het probleem van leeftijdsdiscriminatie bij scholing, werving en selectie ten volle te onderkennen en aan te pakken.”

Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt 55-66 jaar:

Voor scholing moet ook veel meer aandacht komen. Het individuele STAP-budget is een goed begin en zal vooral werkzoekenden helpen. Maar ook onder werkenden valt nog een wereld te winnen. De investeringen vanuit werkgevers onder de werknemers boven de 45 jaar blijft sterk achter bij 45-minners. Dit blijkt onder meer uit Netsparonderzoek (2019) door Raymond Montizaan.

“KBO-PCOB hoopt dat deze zaken ten volle en serieus worden meegenomen in de vormgeving en uitvoering van deze wetswijziging”, aldus Manon Vanderkaa.

> Lees hier onze volledige inbreng bij de internetconsultatie

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!