Langdurige werkloosheid 55-plus neemt nog steeds toe

Het CBS maakte vandaag de werkloosheidscijfers bekend gemaakt. Die geven geen volledig beeld. De nieuwste cijfers van uitkeringsverstrekker UWV laten nog steeds een stijging zien bij de groep 55-plussers aan het einde van hun uitkeringsduur. Voor de meeste van hen wacht dan de bijstand. KBO-PCOB heeft de Tweede Kamer, in debat over de begroting sociale zaken en werkgelegenheid, gevraagd goed te kijken naar deze cijfers.

In de Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2017 van het UWV staat alle informatie over uitkeringen.

De tabellen die een indicatie geven van de langdurige werkloosheid bij 55-plussers staan op de pagina’s 10, 12 en 13. De beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting of maximale uitkeringsduur bij 55-67 jaar zijn in november 2017 90.033. In november 2016 waren dit er 88.615. Het gaat om een stijging met 1,6%.

Het einde van de uitkering betekent de bijstand. Veel 55-plussers die hun uitkering verliezen, kunnen (nog) aanspraak maken op een IOW-of IOAW-aanvulling op de bijstand. Nog steeds geen vetpot, maar het beschermt tegen snelle armoedeval want spaargeld en eigen woning blijven buiten beschouwing.

KBO-PCOB betreurt het dat de minister vandaag niet naar buiten gebracht dat er ook een negatieve tendens is op de arbeidsmarkt, ten aanzien van de langdurige werkloosheid boven de 55 jaar. We zijn benieuwd hoeveel 55-plussers na hun WW-uitkering in de bijstand terecht zijn gekomen in 2017.

Houd vangnet in stand

We hopen dat in het Kamerdebat aan de orde komt hoeveel mensen er nu aanspraak maken op een IOW- of IOAW-aanvulling en wat de verwachtingen zijn in de komende jaren. Het staande plan om deze regelingen (IOW en IOAW) uit te faseren vindt KBO-PCOB geen verstandig beleid, gezien de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. “Om armoede te voorkomen bij senioren die werkloos zijn geraakt, is het belangrijk om het vangnet in stand te houden”, aldus directeur Manon Vanderkaa.

Zie ook de resultaten van ons Meldpunt Ouderenwerkloosheid.