Landelijke campagne geeft armoede een gezicht

Het lijkt een van de thema’s te worden in de komende verkiezingscampagne – bestaanszekerheid. Het ís al het thema van de Landelijke Armoedecoalitie. Een netwerk van landelijke partijen die zich kunnen vinden in het doel om armoede en schulden aan te pakken. In de aanloop naar Prinsjesdag voeren zij campagne om politici bewust te maken van de mens achter de armoedecijfers. Zij geven een gezicht aan de mensen die zelf ervaren wat bestaansonzekerheid is.

Een van die mensen is KBO-PCOB’er Trix van der Biezen (78) uit Nijkerk. ‘Van de AOW ga je net niet dood’, zegt ze, ‘maar echt leven ervan kun je ook niet.’ Toch blijft Trix blijmoedig onder haar situatie, van een slachtofferrol wil ze niets weten. Ze gebruikt haar creativiteit om iets positiefs van het leven te maken. Ze kookt goedkoop, doet slim inkopen en houdt zo haar hoofd boven water met de 8 euro die ze per dag te besteden heeft. Al dertien jaar lang merkt ze dat ze er jaarlijks per saldo op achteruit gaat. En wat haar dan zo irriteert, is dat anderen voor senioren menen te moeten beslissen dat ze wel genoeg hebben. ‘Soms doen ouderen daar zelf aan mee’, zegt ze.

Lees hier haar hele verhaal.