Laat senioren niet in de kou zitten

KBO-PCOB is geschrokken van de koopkrachtcijfers die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd. Gemiddeld gaan gepensioneerden er in 2022 2,8% in koopkracht op achteruit. Dat is iets meer achteruitgang dan de -2,7% die het CPB verwacht voor alle huishoudens in Nederland. KBO-PCOB vindt dat het kabinet snel maatregelen moet nemen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken.

Haast geboden
Achter de CPB-cijfers gaan grote verschillen tussen individuele huishoudens schuil, afhankelijk van hun specifieke situatie en energieverbruik. KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep: “Natuurlijk kan het kabinet het ook niet helpen dat de energieprijzen mondiaal omhoog vliegen, maar er moet nu op korte termijn wel iets gebeuren om de mensen, en zeker ook ouderen en mensen die kwetsbaar zijn, niet in de kou te laten zitten.”. Van belang is dat het kabinet compensatiemaatregelen neemt die al in 2022 uitvoerbaar zijn.

Onzekere tijden
Voor 2023 is het beeld voor gepensioneerden wat rooskleuriger, met een koopkrachtstijging van 1,4%. De onzekerheden zijn echter groot, en daar komt bij dat de koopkracht van gepensioneerden zich de afgelopen jaren ook al ongunstig heeft ontwikkeld en daarom specifieke aandacht verdient. De Seniorencoalitie, waar KBO-PCOB in samenwerkt met ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM, zal dit op 10 maart toelichten in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de koopkracht van ouderen.