Laat senioren meedenken over langer thuis wonen

In de Tweede Kamer werd dinsdag 29 oktober de begroting van Binnenlandse Zaken besproken. In een brief aan de Kamerleden riep KBO-PCOB op om senioren te laten meedenken over woonaanbod en woningtoepassingen.

Langer thuis wonen staat hoog op de agenda van Binnenlandse Zaken. Het is dan wel van groot belang dat er voldoende en toekomstbestendige woningen voor senioren zijn. Op dit moment is het echter zo dat de huur van deze woningen voor veel senioren te hoog is. Daarnaast blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB dat veel senioren wonen in een woning die niet geschikt is voor hun oude dag. In de begroting van Binnenlandse Zaken wordt weinig aandacht besteed aan een beter woonaanbod voor senioren en is er ook geen sprake van het stimuleren van de bouw van levensloopbestendige corporatiewoningen. KBO-PCOB roept de minister dan ook op om maatregelen te treffen zodat er voldoende passende woningen voor senioren komen.

Aansluiting senioren bij de Taskforce Wonen & Zorg

Nederland vergrijst in een hoog tempo waardoor er er veel 75-plussers bijkomen. Dit leidt tot prangende vraagstukken als eenzaamheid, een tekort aan zorgpersoneel en onvoldoende geschikte woningen. De VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK hebben onlangs de handen ineen geslagen in de Taskforce Wonen & Zorg om hiermee aan de slag te gaan. KBO-PCOB is blij dat de taskforce er is gekomen. Wel vindt KB-PCOB het van groot belang dat senioren gaan aansluiten bij de Taskforce en vragen hier aandacht voor bij de minster.

Wisselend beleid bij gemeenten rondom woningaanpassingen

Om ervoor te zorgen dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen, is het van belang dat zij makkelijk woningaanpassingen (zoals een traplift) kunnen aanvragen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van deze woningaanpassingen. In de praktijk blijkt echter dat dit proces per gemeente ontzettend kan verschillen in zowel de mate van financiering als de snelheid van uitvoering. In sommige gemeenten kan het aanvragen van woningaanpassingen een lang en problematisch proces zijn. Aangezien het van groot belang is dat senioren langer thuis kunnen blijven indien zij dat wensen, vraagt KBO-PCOB in haar brief om de minister aandacht voor te vragen een goed en consistent beleid door alle gemeenten goed en consistent beleid rond woningaanpassingen

> Lees de complete brief

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!