Koopkrachtonderzoek: senioren hopen dat het beter wordt

Na drie jaar van toenemend pessimisme over hun financiële situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig de hoop dat beter wordt. Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa: “De dalende lijn is een halt toegeroepen. Maar senioren zonder vermogen vormen nog een uitzondering. Dit vraagt duidelijk aandacht van het komende kabinet.”

In 2016 verwachtten zes van de tien senioren dat hun pensioenuitkering het volgende jaar erop achteruit zou gaan. In 2017 verwachten nog maar twee van de tien dat hun pensioen erop achteruit zal gaan. In 2016 merkte 55% van de senioren dat ze in vergelijking met het jaar daarvoor minder geld op hun bankrekening kregen, nu is dit 33%. Ook het idee dat senioren meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen is teruggelopen van 71% naar 57%. Verder wordt er dit jaar door minder senioren bezuinigd en staan minder senioren rood.

Geen buffer

Dit betekent niet dat senioren financieel zwaarder belast kunnen worden. Manon Vanderkaa: “Wel of geen eigen vermogen, dat blijkt veel uit te maken. Wie tijdens het werkzame leven een buffer heeft weten op te bouwen, is meestal financieel weerbaar op latere leeftijd.” Het gaat hierbij om de optelsom van een goed aanvullend pensioen, spaargeld, eigen woning, beleggingen en koopsom/lijfrentepolissen.

Uit het onderzoek van KBO-PCOB volgt dat senioren zonder eigen vermogen bij een onverwachte belastingaanslag van €400 veel sneller in de problemen komen (49%) dan senioren mét eigen vermogen (3%). Ze staan vaker rood op hun lopende rekening (47% tegen 14%) en ze staan daarenboven langer rood (gemiddeld 38 dagen tegen 18 dagen). Het afgelopen jaar hebben ze meer moeten bezuinigen op hun uitgaven (65% tegen 30%) en ze zien vaker af van een artsenbezoek vanwege de kosten (24% tegen 10%).

Manon Vanderkaa: “Met deze onderzoeksresultaten in de hand, zal het niemand verbazen dat senioren met weinig of geen spaarbuffer vaker wakker liggen van hun financiële situatie. We zijn blij dat de meeste senioren eindelijk wat minder pessimistisch zijn over hun financiële situatie. Maar geven als dringende opdracht mee aan het nieuwe kabinet: zorg dat de senioren zonder financiële buffer niet afglijden in armoede.”

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?