Meer koopkracht nodig voor senioren

De troonrede geeft dit jaar goed nieuws, zo lijkt het. Na jaren van tegenwind groeit de economie in 2017. De verwachte groei is 2,5%. Voor senioren zijn koopkracht, zorg en digitale veiligheid van groot belang. Wij zien nog belangrijke aandachtspunten voor 2018.

Directeur Manon Vanderkaa: ‘Herstel koopkracht is noodzakelijk voor senioren’

Werk en koopkracht

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kregen nadruk. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Terecht stelde ons staatshoofd dat een baan of werk hebben groot verschil maakt. Steeds meer zijn mensen aan het werk en de algemene werkloosheid daalt naar 4,3% in 2018. Maar wij wijzen steeds op de grote langdurige ouderenwerkloosheid, waarbij nog steeds geen echt herstel te zien is. Dat is één van de redenen dat we een Meldpunt Ouderenwerkloosheid hebben geopend.’

Zoals elk jaar ging de koning in op de koopkrachtontwikkeling. Hij stelt dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, hun koopkracht behouden. Manon Vanderkaa: ‘Behoud van de koopkracht is voor veel ouderen niet voldoende. Herstel is noodzakelijk na jaren van inleveren. Niet-indexeren van aanvullende pensioenen en snelle stijging van zorgkosten heeft er bij veel senioren ingehakt. Dat gepensioneerden er minder op vooruit gaan dan werkend Nederland is onacceptabel.’

“Dat gepensioneerden er minder op vooruit gaan
dan werkend Nederland is onacceptabel”

Vangnet en veiligheid

Veiligheid vormde een belangrijk thema in de troonrede. Uiteraard bestrijding van terrorisme en de toenemende wereldwijde dreiging van oorlog en geweld. De regering maakt daarnaast meer geld vrij voor de bestrijding van cybercriminaliteit. Manon Vanderkaa: ‘Omdat ouderen vaker slachtoffer zijn van cybercrime, zijn we hier blij mee. Voor de veiligheid van senioren is het daarnaast belangrijk dat de overheid mee investeert in een veilige woonomgeving.” Daarnaast wijst de directeur op de snelle digitalisering van de samenleving. “Stimuleer de digitale vaardigheid van alle Nederlanders. En behoud daarnaast het vangnet, zoals de blauwe envelop en telefonische hulpverlening.’

Zorg

De verpleeghuiszorg krijgt meer geld beschikbaar. Naast een financiële investering voor personeel noemde de koning expliciet de ‘liefdevolle zorg voor kwetsbare ouderen’. Dat is nogal een uitspraak na de kaalslag door Rutte-II. Manon Vanderkaa: ‘Het werd ouderen bijna onmogelijk gemaakt in een verzorgingshuis te gaan wonen, maar tegelijkertijd werd het door bezuinigingen moeilijker om thuis te blijven wonen. Wij willen dat er nu in de verpleeghuiszorg én in de zorg thuis wordt geïnvesteerd. Dat betekent: voldoende goed opgeleid verpleeghuispersoneel. Maar ook voldoende goede wijkverpleging, dagbesteding, huishoudelijke hulp en huisartsenzorg voor wie het nodig heeft!’

Zingeving

De troonrede leek voorbij te gaan aan veel onderwerpen die raken aan zingeving. Manon Vanderkaa: ‘Opvallend: er was weinig aandacht voor noodzakelijke maatschappelijke dialogen die we met elkaar moeten blijven voeren. Over solidariteit tussen generaties en bevolkingsgroepen. Zorg dat ouderen zich verbonden voelen met de samenleving en waardig ouder kunnen worden. We brengen formerende partijen ChristenUnie, CDA en D66 in herinnering dat deze met KBO-PCOB het zilveren pact hebben gesloten.’ Dit pact roept een volgend kabinet op zich serieus in te zetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?